De ‘Vereniging Groningen City Club’ is een moderne ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de Groninger Binnenstad. De vereniging telt circa vierhonderd leden uit vrijwel alle branches: van detailhandel tot horeca en van banken tot vermaak. Het lidmaatschap biedt diverse voordelen. Het levert kennis en kennissen op, zodat het lidmaatschap door de leden wordt gezien als een investering en niet als een kostenpost.

De visie op de (binnen)stad is verwoord in een meerjaren beleidsplan waarin met name oog is voor de leden. Het doel van de vereniging is een gezond en dynamisch ondernemersklimaat te bevorderen door structureel overleg tussen ondernemers, overheden, Kamer van Koophandel, MKB en andere relevante partijen. Met de Gemeente Groningen is een convenant ‘Binnenstadsmanagement’ gesloten met als doel om gezamenlijk en als gelijkwaardige partners de binnenstad ‘up-to-date’ te houden en te vermarkten.

Het lidmaatschap biedt diverse voordelen. Het levert kennis en kennissen op, maar ook kortingen bij diverse aangesloten specialisten. Het lidmaatschap wordt door leden gezien als een goede investering. De visie op de (binnen)stad is verwoord in een meerjaren beleidsplan waarin met name oog is voor de leden.

Meer info: www.groningencityclub.nl