• Bereikbaarheid

  20 FEBRUARI 2018

  15 Maart informatiebijeenkomst Groningen Bereikbaar voor het bedrijfsleven over werkzaamheden

  Alle ondernemers in Groningen zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst van Groningen Bereikbaar op donderdagochtend 15 maart in De Oosterpoort. Tijdens deze bijeenkomst informeren de gemeente en Groningen Bereikbaar het bedrijfsleven en alle andere betrokken partijen over de planning en de impact van de werkzaamheden in 2018. De bijeenkomst begint om 08.00 uur.

 • Bereikbaarheid

  19 FEBRUARI 2018

  VBZO: Informatiebijeenkomst zuidelijke ringweg voor bedrijfsleven in Oosterpoort (15 maart)

  Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartsweekend en het najaar wordt hierbij extra hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Bedrijvenvereniging VBZO wijst haar leden graag op een informatiebijeenkomst op 15 maart. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: Groningen Bereikbaar (info@groningenbereikbaar.nl)

 • Bereikbaarheid

  16 FEBRUARI 2018

  Aanpak Ring Zuid: bypass bij Duinkerkenstraat voor aansluiting op Helperzoomtunnel

  Tussen 19 februari en 5 maart werkt Combinatie Herepoort aan de aanleg van een bypass bij de Duinkerkenstraat. Hiermee ontstaat ruimte om de weg aan te sluiten op de toekomstige Helperzoomtunnel.

 • Bereikbaarheid

  16 FEBRUARI 2018

  Rijbaan Winschoterdiep vanaf 19 februari vier weken gestremd voor alle verkeer

  Van maandag 19 februari tot 19 maart 2018 wordt nieuwe riolering aangelegd in de rijbaan van het Winschoterdiep, langs het pand van Enexis tot aan de bocht bij het terrein van Ziggo. Vanwege deze werkzaamheden is de weg Winschoterdiep tot 19 maart afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers.

 • Bereikbaarheid

  14 FEBRUARI 2018

  Parkeeronderzoek op Zernike Campus naar bezetting p-terreinen en herkomst parkeerders

  Het campusmanagement is in samenwerking met bedrijvenvereniging WEST, de RUG en de Hanzehogeschool bezig om inzicht te verkrijgen in de parkeerbezetting en herkomst van parkeerders op de Zernike Campus. Samen met het verkeersadviesbureau Roelofs wordt een onderzoek uitgevoerd naar (eventuele) parkeerproblematiek.

 • Bereikbaarheid

  07 FEBRUARI 2018

  Aanpak Ring Zuid: werkzaamheden bij Julianavijver kunnen beginnen

  Combinatie Herepoort mag beginnen met de werkzaamheden bij de Julianavijver, ter voorbereiding voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat is het gevolg van de ontheffing van de Wet natuurbescherming die de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft verleend. Vandaag is dit bekendgemaakt in onder andere de Staatscourant en het Dagblad van het Noorden.

 • Bereikbaarheid

  05 FEBRUARI 2018

  Toerit Europaweg richting Julianaplein vannacht afgesloten

  Van maandag 5 februari 22.00 uur, vanavond, tot morgenvroeg 06.00 uur is de toerit vanaf de Europaweg naar de zuidelijke ringweg richting Julianaplein afgesloten. Het autoverkeer wordt omgeleid via knooppunt Westerbroek en via de Hereweg.

 • Bereikbaarheid

  01 FEBRUARI 2018

  P+R Hoogkerk aantrekkelijker voor automobilisten naar Groningen

  P+R Hoogkerk is nog aantrekkelijker gemaakt voor automobilisten die het laatste deel van de route naar Groningen met de bus of fiets afleggen. Het gratis P+R-terrein is fors uitgebreid. Daarnaast zijn er onlangs op- en afritten voor bussen opengesteld. Zo is er een kortere en veiligere route voor de bussen ontstaan naar de binnenstad en Martini Ziekenhuis. Donderdagochtend was de officiële opening door bestuurders uit de regio Groningen-Assen.

 • Bereikbaarheid

  16 JANUARI 2018

  Aanpak Ring Zuid: voorbereiding aanleg tijdelijke weg bij Meeuwerderbaan en Esperantostraat

  Bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat gaat Combinatie Herepoort de komende tijd flink aan de slag met de voorbereiding van de tijdelijke weg. De aanleg daarvan start naar verwachting eind maart. Daarvoor moet eerst riolering worden verlegd. Daarna wordt de voormalige toerit naar de zuidelijke ringweg afgebroken en wordt een grondwal gebouwd. Voor het verkeer is de Meeuwerderbaan vanaf 22 januari tot en met 16 februari 2018 dicht. Het ‘gouden fietstunneltje’ tussen De Linie en de Oosterpoort gaat vanaf eind maart definitief dicht. Fietsers kunnen gebruikmaken van het Oude Winschoterdiep en de Verlengde Lodewijkstraat.

 • Bereikbaarheid

  10 JANUARI 2018

  Provincie blij met groen licht bomenkap zuidelijke ringweg

  De Raad van State heeft het licht op groen gezet voor voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van verkeer liet vanmorgen weten zeer ingenomen te zijn met de uitspraak. Overigens toonde ze respect voor de Vleermuizenwerkgroep die bomenkap had aangevochten. ‘Zij komen op voor de belangen van vleermuizen. Maar wij hebben nu eenmaal meerdere belangen af te wegen. In elk geval hoop ik dat we in dialoog kunnen blijven: zo kunnen we elkaar versterken’, aldus de gedeputeerde