• Duurzaamheid

  13 AUGUSTUS 2018

  Groningen Ontwerpt design van afvalmateriaal in de binnenstad

  In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn: duurzaam en gestoeld op hergebruik. Omdat design een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van dit vraagstuk heeft House of Design een bijzonder initiatief in het leven geroepen: Groningen Ontwerpt. Onder dat motto onderzoeken vijf ontwerpers samen met vijf winkeliers hoe afvalmaterialen als piepschuim, plastic, glas, karton en textiel kunnen worden hergebruikt voor een nieuw product voor de winkel.

 • Duurzaamheid

  23 JULI 2018

  Grunneger Power start crowdfundingactie onder ondernemers voor Zonnepark Vierverlaten

  Vanaf deze week kunnen ondernemers investeren in panelen op het Groningse Zonnepark Vierverlaten. Via crowdfunding verstrekken zij een lening aan lokale energiecooperatie Grunneger Power om te investeren in panelen. Met de aanschaf van 10 zonnepanelen (à 3.500 euro) wekt de ondernemer 11.500 kWh Groningse stroom op en verdient hij 875 euro in 5 jaar. Door deze eenmalige zomeractie wordt het volgens Grunneger Power nog makkelijker voor bedrijven om bij te dragen aan de verduurzaming van Groningen.

 • Duurzaamheid

  17 JULI 2018

  Ondernemers: vanavond bijeenkomst over nieuwe kansen duurzaamheid

  Vanavond, dinsdag 17 juli om half zeven, begint er bij Grunneger Power, Oude Boteringestraat 68, een bijeenkomst gewijd aan nieuwe mogelijkheden voor verduurzaming van het MKB. Aanmelden kan nog: info@grunnegerpower.nl

 • Duurzaamheid

  09 JULI 2018

  Bedrijventerrein Zuidoost volop bezig met energietransitie, onder meer via Fonds Nieuwe Doen Groningen

  Ondernemers op bedrijventerrein Zuidoost zijn volop bezig om concrete stappen te zetten voor energiebesparing en naar het gebruik van duurzame energie. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van een groot aantal regelingen en financieringsmogelijkheden. Een van de nieuwste regelingen is Fonds Nieuwe Doen Groningen. Dit Fonds, opgericht door de provincie Groningen, verstrekt leningen tot maximaal 1 miljoen euro aan bedrijven en instellingen onder meer voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

 • Duurzaamheid

  02 JULI 2018

  Datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne als showcase voor klimaatbestendig bedrijventerrein

  Bij hevige regen kan de riolering op bedrijventerrein Euvelgunne het aanbod niet aan. Gevolg: straten die blank staan op het bedrijventerrein en overstort van rioolwater op onder meer vijvers in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. De oplossing wordt gezocht in een voor Nederland zeer innovatieve aanpak: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

 • Duurzaamheid

  02 JULI 2018

  Bedrijven Euvelgunne onderzoeken afkoppelen regenwaterafvoer voor klimaatbestendig bedrijventerrein

  Ruim 30 bedrijven op bedrijventerrein Euvelgunne onderzoeken de mogelijkheden om hun regenwaterafvoer los te koppelen van de riolering en op te vangen op eigen terrein. Hierdoor moet voorkomen worden dat bij hevige regenval straten op Euvelgunne blank komen te staan. Ook onderzoekt een aantal bedrijven of het mogelijk is het regenwater te gebruiken, bijvoorbeeld voor koeling van platte daken. De gemeente heeft geld beschikbaar om bij te dragen in de kosten.

 • Duurzaamheid

  27 JUNI 2018

  Nieuwe Doen Energie College op 5 juli: wet- en regelgeving voor duurzaamheid binnen het MKB

  Bedrijvenvereniging Zuidoost en het Fonds Nieuwe Doen Groningen organiseren op 5 juli een speciaal Energie College: alles wat je als MKB’er moet weten over duurzaamheid, energie, wet- en regelgeving en subsidies. Welke duurzame maatregelen moet je als ondernemer doorvoeren en wanneer? Wat betekent deze wet- en regelgeving voor jouw organisatie? Welke boete riskeer je wanneer je niet voldoet aan deze wet- en regelgeving? Deze vragen en vele andere worden behandeld tijdens deze bijeenkomst.

 • Innovatie Duurzaamheid

  25 JUNI 2018

  Bedrijvenvereniging WEST en Reisswolf in actie voor Martini Ziekenhuis

  Speciaal voor haar leden heeft Bedrijvenvereniging WEST in mei een speciale actie opgezet genaamd ‘Opgeruimd de zomer in’. Samen met archiefspecialist Reisswolf bood de vereniging haar leden een zeer aantrekkelijke opruimactie aan voor de vernietiging van vertrouwelijke documenten.

 • Duurzaamheid

  22 JUNI 2018

  Wasaweg: dertig ondernemers voorop met slim delen van duurzame energie

  Ondernemers aan de Wasaweg op het industrieterrein zuid-oost hebben software ontwikkeld om duurzame energie die in de bedrijfspanden wordt opgewekt, met elkaar te delen. De Wasaweg zet daarmee een belangrijke stap in de ambitie om energieneutraal te worden, en loopt daarmee ook voorop. Wethouder van Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen loste gisteren het startschot voor dit bijzondere project. Er doen dertig bedrijven aan mee.

 • Duurzaamheid

  20 JUNI 2018

  Hulp voor Groningse bedrijven bij (wettelijke!) energiebesparing

  Veel bedrijven in Groningen krijgen binnenkort te maken met wettelijke verplichtingen om energie te besparen. Om maatregelen te nemen en om daar financiering voor te vinden is soms een lastige kwestie. Maar de bedrijven krijgen nu hulp van een Groningse ‘Clean Campagne’.

 • Duurzaamheid

  12 JUNI 2018

  Gemeente helpt Groninger bedrijven bij energiebesparing

  Groningse ondernemers kunnen op tal van manieren steun krijgen bij het invoeren van energiebesparingsmaatregelen. Ook de gemeente Groningen heeft mensen vrij gemaakt om Groningse bedrijven te adviseren over de vraag hoe ze zo voordelig mogelijk en met zoveel mogelijk rendement kunnen investeren in energiebesparing. Op de website van de VBNO een interview van de onlangs afgetreden secretaris Bert Oost met Peter Spaak van de gemeente Groningen

 • Verenigingsnieuws Duurzaamheid

  08 JUNI 2018

  VBNO bijgepraat over energiebesparing bedrijfspanden

  Welke energiebesparingsmaatregelen kunnen ondernemers nemen? Zijn daar subsidiemogelijkheden voor? Waar kunnen ze terecht voor vragen aan de gemeente? Deze en vele andere vragen over energiebesparing kwamen vorige week aan de orde tijdens de algemene ledenvergadering van ondernemersvereniging VBNO. Deze werd gehouden in het bezoekerscentrum Reitdiep van het Groninger Landschap in Noordwolde.