• Campus Groningen

    13 DECEMBER 2019

    Venturelab, Innolab Engineering en Come Share deelauto’s: Step into the future van snelstgroeiende Campus van Nederland

    De snelstgroeiende Campus van Nederland heeft volop ambities voor 2020 en de jaren daarna, blijkt tijdens het jaarlijkse Campus Kerstcafé. Die ambities zijn gebundeld in 3 programmalijnen: Community Building, integraal gebiedsmanagement en Campus Services. Hiermee wordt de enorme groei en bloei die de Campus Groningen de afgelopen 5 jaar heeft doorgemaakt, de komende jaren onverminderd voortgezet, aldus Edward van der Meer, directeur van Campus Management.