De Bedrijvenvereniging West heeft ten doel de behartiging van gemeenschappelijke belangen van haar leden (ondernemers, ondernemingen en non-profit organisaties) voor zover deze werkzaam of gevestigd zijn in de gemeente Groningen ten westen van de spoorlijn Assen – Roodeschool.

Het bestuur van de Bedrijvenvereniging West heeft de ambitie om voor de gemeente Groningen gesprekspartner te zijn voor verdere zaken die spelen op de economische agenda van de Stad. Denk hierbij aan: arbeidsmarktproblematiek, bereikbaarheid van Groningen, het uitrollen van economische beleidskaders, promotie van Groningen en samenwerking van de gemeente Groningen met andere steden.

Die rol als gesprekspartner krijg je niet zomaar, die moet je verdienen. Daarom werkt de Bedrijvenvereniging West samen met de Vereniging Bedrijven Noord-Oost, de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost en de Groningen City Club in het OBG, een overlegplatform dat door het college van B&W is erkend als de vertegenwoordiging van het georganiseerde Groninger bedrijfsleven. Het OBG ziet graag dat de economische agenda in Groningen grotere prioriteit krijgt. De economische motor waarop deze stad draait mag niet gaan haperen en er moet rekening gehouden worden met de belangen van de in Groningen gevestigde bedrijven.

De Bedrijvenvereniging West is begin 2009 ontstaan door een samenwerking van de bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid e.o., Zernike Campus Groningen, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg.

Lees meer op www.bedrijvenverenigingwest.nl