De Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noord-Oostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. De VBNO opereert sinds 5 december 2000 na het samengaan van de bedrijvenverenigingen De Hoogte, De Vogels en Oosterhoogebrug. De voorloper van de VBNO is in 1979 opgericht.

De VBNO behartigt de (gemeenschappelijke) belangen van de ondernemers in haar gebied

Dit wordt ingevuld door:
•    bundeling van de krachten binnen en buiten de vereniging
•    beinvloeding van politieke besluitvormingsprocessen en het organiseren en onderhouden van uitstekende contacten met overheidsbesturen en besturen van relevante instellingen
•    kijken (en doen) naar mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop
•    gezamenlijke aanpak van het beheer van grijs en groen op onze terreinen
•    bevorderen van onderlinge bekendheid en samenwerking
•    het zijn van een vraagbaak voor de leden
•    bevorderen van het 'leden voor leden principe': wat kunnen we ook commercieel voor elkaar betekenen
•    aanwezig te zijn in relevante fora en op belangrijke inspraak- en informatieavonden
•    organiseren van werkgroepen rond relevante onderwerpen en projecten als bijvoorbeeld verkeer en vervoer, beheer en onderhoud, duurzaamheid en arbeidsmarkt
•    stimuleren van verdere betrokkenheid van de leden

Lees meer op www.vbno.info