Duurzaamheid

09 OKTOBER 2018

Aantal Groningse zonnepanelen in één jaar verdubbeld tot 230.000

Het aantal zonnepalen in de stad Groningen is afgelopen jaar met 114.000 stuks toegenomen tot ruim 230.000. Daarmee is het aantal zonnepanelen in de stad in één jaar verdubbeld.

De groei is grotendeels te verklaren door de aanleg van Zonnepark Roodehaan langs de A7 richting Hoogezand. Hiermee is de ambitie van 100.000 zonnepanelen in 2018 ruimschoots gehaald, zo meldt de gemeente Groningen.

Jaarlijks inventariseert Grunneger Power het aantal zonnepanelen op daken. Dit gebeurt aan de hand van luchtfoto’s die op een vast moment in het voorjaar worden genomen. Het aantal zonnepanelen op daken is met 46 procent gegroeid van 63.451 naar 92.909 stuks.

De rest van de zonnepanelen ligt in parken. In 2017 zijn de zonneparken Vierverlaten (7.777 panelen), Woldjerspoor (43.000 panelen) en Zernike (1.700 panelen) geopend. Eind dit jaar wordt het zonnepark Roodehaan (85.212 zonnepanelen) langs de A7 in gebruik genomen.

Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn en zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. De gemeente streeft ernaar dat de stad in 2023 ruim 700.000 zonnepanelen telt.

Gerelateerd Duurzaamheid
Aantal Groningse zonnepanelen in één jaar verdubbeld tot 230.000
Aantal Groningse zonnepanelen in één jaar verdubbeld tot 230.000