Bereikbaarheid

10 FEBRUARI 2015

Adviescommissie Verkeer en Vervoer zoekt nieuwe leden

De Adviescommissie Verkeer en Vervoer, die de gemeente Groningen adviseert over ontwikkelingen op verkeersgebied in de stad Groningen, zoekt nieuwe leden.

De AV&V denkt vanuit verschillende achtergronden, met deskundigheid, onafhankelijk en open na over ontwikkelingen op verkeersgebied in de stad Groningen. De AV&V adviseert het gemeentebestuur over de te kiezen beleidslijnen en maatregelen op gebied van verkeer en vervoer.
 

De commissie bestaat uit tien leden, twee ambtelijk ondersteuners en een secretaris. De leden hebben deskundigheid op terreinen als economie, milieu, geografie, sociologie, psychologie, techniek en verkeerskunde. De leden zitten maximaal 4 jaar in de commissie en kunnen dan herbenoemd worden of aftreden. De samenstelling van de AV&V is sinds de oprichting in 2008 al deels gewijzigd. Het elan is echter gebleven.


Meer informatie:   http://gemeente.groningen.nl/adviesorganen/adviescommissie-verkeer-en-vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd Bereikbaarheid
Adviescommissie Verkeer en Vervoer zoekt nieuwe leden
Adviescommissie Verkeer en Vervoer zoekt nieuwe leden