Verenigingsnieuws

18 NOVEMBER 2016

Algemene Ledenvergadering VBNO goed bezocht; 6 Fondsaanvragen gehonoreerd

De ledenvergadering van de VBNO, gisteravond in het Eurokartcentrum op Kardinge, had een volle zaal. Zo’n 25 leden stemden in met de 6 Fondsaanvragen die Henk Bol namens de Adviesraad van de VBNO aan de ledenvergadering voorlegde ter goedkeuring, waaronder OpenStad, de open bedrijvendag die volgend jaar op 18 maart zijn tweede editie zal beleven.

Volgens de Adviesraad verdient dit stadsbrede initiatief ook dit jaar weer de steun van de VBNO: een goed initiatief dat een paar jaar moet draaien om de meerwaarde te kunnen bewijzen, aldus het advies. Vanuit de zaal werd wel nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om veel sterker in te zetten op publiciteit richting bezoekers.  De organisatie van OpenStad , zo verzekerde voorzitter Guus Vries, erkent die noodzaak en zal daar invulling aan geven.

Ook het OTP, die de aansluiting tussen bedrijven en onderwijs bevordert, kreeg de gevraagde steun, net als de ondernemers op Kardinge voor hun website, winkelcentrum Lewenborg voor het aanschaffen van AED’s en het project ‘Opvallen langs de Ring’, voor het zichtbaarder maken van bedrijven langs de Ring Oost. Het bestuur van de VBNO kreeg groen licht om haar steun te verlenen aan GRQ Business Network, een nieuw netwerkcollectief van ondernemers om Groningen Airport Eelde vanuit het bedrijfsleven te ondersteunen.

Alexander Bleker van Syplon gaf vervolgens een korte toelichting op nieuwe wetgeving die energiebesparende maatregelen bij grootafnemers van energie verplicht stelt. De wet en vooral de handhaving daarvan is onderwerp van overleg met de gemeente, meer informatie volgt via de website van de VBNO.

Collectieve beveiliging
Henk Rump van CRUON gaf een korte toelichting op het voorstel om samen met collega-verenigingen VBZO en VBGW gezamenlijk terreinbeveiliging te organiseren, met financiering vanuit het Fonds Ondernemend Groningen. 

Aanpak Ring Zuid
Groningen Bereikbaar en aannemer Combinatie Herepoort gaven als afsluiting van het officiële gedeelte van de ALV een presentatie van de plannen en aanpak voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Herma Krekels van Groningen Bereikbaar wees ondernemers nadrukkelijk op de noodzaak om de spits tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te mijden, ook gezien het feit dat er andere grote projecten plaats zullen vinden de komende jaren, waaronder de aanpak van het stationsgebied.

Bert Kramer, omgevingsmanager van Combinatie Herepoort gaf vervolgens een overzicht van de fasering en werkzaamheden die vanaf de bouwvak 2017 over het hele traject van 12 km uitgevoerd zullen worden. Er waren veel reacties uit de zaal, waarbij uiteraard eventuele vertraging een belangrijke zorg was van de ondernemers. De levendige bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een diner.

Een uitgebreid verslag van de ALV vindt u binnenkort op www.vbno.info

 

Gerelateerd Verenigingsnieuws VBNO
Algemene Ledenvergadering VBNO goed bezocht; 6 Fondsaanvragen gehonoreerd
Algemene Ledenvergadering VBNO goed bezocht; 6 Fondsaanvragen gehonoreerd