Verenigingsnieuws

29 NOVEMBER 2018

ALV WEST: Veel projecten, waaronder Congresstad

In Groningen wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuwe organisatie ‘Groningen Congresstad’. Deze organisatie gaat zich richten op het aantrekken van congressen naar Groningen en het aanprijzen van Groningen als congresstad. Een en ander werd gisteren bekend gemaakt tijdens een algemene ledenvergadering van Bedrijvenvereniging WEST in café De Sleutel.

Weliswaar is er in Groningen al een ‘Groningen Congresbureau’, maar dat houdt zich vooral bezig met academische congressen. In de op te richten organisatie Groningen Congresstad werken Martiniplaza, Marketing Groningen, Groningen Airport Eelde en de hotellerie van Koninklijke Horeca afd. Groningen samen, zo meldde Klaas Holtman, voorzitter van WEST.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering ging Holtman in op zeer uiteenlopende ontwikkelingen in het gebied van deze vereniging, globaal dus de westzijde van Groningen.

Martiniziekenhuis
Het Martiniziekenhuis in Groningen wil bedrijvigheid rond het eigen ziekenhuis stimuleren. Het ziekenhuis is daarover in gesprek met onder meer de Bedrijvenvereniging WEST. Dat werd bekend tijdens een algemene ledenvergadering van deze vereniging in café De Sleutel aan de Noorderhaven.

Kranenburg
Zo baart leegstand van bedrijfspanden op Kranenburg de vereniging al enige tijd zorgen. Panden zijn  vrij gekomen nadat grote huurders zijn vertrokken. Eén van de verklaringen voor de leegstand is mogelijk het feit dat het verblijfsklimaat niet optimaal is. Daarom heeft groen-bedrijf Donkergroen een plan gemaakt om het gebied veel aantrekkelijker te maken middels een herinrichting. Daarover zal op 13 december mogelijk een convenant worden ondertekend.

Zernike Campus
Volgens voorzitter Holtman gaat het de Zernike Campus Groningen zeer voor de wind. ‘Het gaat geweldig. Positief is ook dat er plannen zijn om tot een bedrag van 500 miljoen euro te investeren in de verdere ontwikkeling van het gebied. Maar nadeel is wel dat het gebied wel vijf jaar in de verbouwing zit straks’.

Peizerweg
Bedrijvenvereniging WEST hoopt de banden met de ondernemers aan de Peizerweg ook aan te kunnen halen. ‘Die ondernemers hebben zich gemeld, en hebben laten weten ook wat meer in collectiviteit te willen doen. Daarover gaan we graag met hen in gesprek’.

Zaken die voor ondernemers aan de Peizerweg interessant kunnen zijn, zijn een oplossing voor de parkeerproblemen en een mooiere ‘aankleding’ van het gebied. Een actuele ontwikkeling vormt ook de komst van studentenhuisvesting in dit gebied, met tweehonderd kamers.

Ledental stabiel
Het ledental van de bedrijvenvereniging WEST is stabiel, en de financiële situatie van WEST is zó gezond dat de contributie niet geïndexeerd heeft te worden.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
ALV WEST: Veel projecten, waaronder Congresstad
ALV WEST: Veel projecten, waaronder Congresstad