21 MEI 2015

Arbeidsmarkt Groningen: sterk herstel; breed gedragen

Het herstel van de arbeidsmarkt in de provincie Groningen is sterk en wordt breed gedragen. Dat meldt het UWV.

De daling van de WW in de afgelopen maand april 2015 wordt in Groningen breed gedragen in alle sectoren van de economie.

 

Aantrekkende seizoenswerkgelegenheid in landbouw en horeca versterkt hierbij het effect van het economische herstel op bouw, uitzendbureaus, industrie, handel en transport. Vooral veel bouwvakkers en weg- en waterbouwkundige arbeiders vonden weer werk. In april daalde ook de WW in zorg en welzijn en openbaar bestuur. In deze sectoren verlaten echter ook veel mensen de WW zonder dat zij werk gevonden hebben.

 

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in april opnieuw sterk gedaald. Ook het afgelopen jaar daalde de WW. Het herstel van de arbeidsmarkt wordt breed gedragen. Economische groei en seizoenswerkgelegenheid zorgen voor afname van WW in alle sectoren van de Groningse economie.

 

Sterke daling WW in Groningen

 

Eind april 2015 telde Groningen 15.329 WW-uitkeringen. Dat is 5,1% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in april met 6,0%. Dat is een daling van 983 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 3,6% (565) minder WW-uitkeringen.

 

Daling WW in alle provincies

 

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 426.858. Dat is 4,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 443.148. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 3,7% (-16.290). De daling van de WW deed zich voor in alle provincies. Een jaar eerder waren er 443.297 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 3,7% (-16.439). Alleen Zeeland laat op jaarbasis nog een lichte stijging van de WW zien.

 

Regionale verschillen

 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een zelfde beeld. Friesland laat in april de sterkste daling in WW-uitkeringen zien, maar ook Drenthe kent een sterke daling. Ook ten opzichte van een jaar geleden daalt de WW in alle 3 de noordelijke provincies. Friesland laat op jaarbasis de sterkste daling van de WW zien.

 

  • UWV verstrekte eind april in de provincie Drenthe 13.826 WW-uitkeringen; 6,8% minder dan vorige maand. In Drenthe was er het afgelopen jaar sprake van een daling van 1,4%.

  •  

  • Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in april met 8,7% gedaald naar 18.026. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 6,0%.

 

 

Gerelateerd
Arbeidsmarkt Groningen: sterk herstel; breed gedragen
Arbeidsmarkt Groningen: sterk herstel; breed gedragen