25 AUGUSTUS 2014

Bedrijfsleven: alleen daghoreca in Poelstraat

Het bedrijfsleven in Groningen vindt dat de gemeente Groningen er op moet toezien dat er daghoreca komt in gedeelten van de Poelestraat die vernieuwd worden als gevolg van de ontwikkelingen achter de Grote Markt oostzijde. Dat laten Groningen City Club en MKB Nederland Noord (het gezamenlijke bedrijfsleven) weten aan de gemeente Groningen in reactie op het ontwerp ‘Partiële herziening bestemmingsplan Poelestraat – achterzijde’. Een en ander meldt het blad City Scoop, het magazine van de Groningen City Club.

Partiële herziening van dit bestemmingsplan is nodig omdat een marktpartij interesse heeft in de panden 9-15 t/m 14-18 in de Poelestraat, inclusief de daartussen gelegen voormalige Naberpassage.

 

De gemeente Groningen had aangegeven dat het een voorkeur heeft voor daghoreca op deze en de overige te wijzigen locaties in de straat. Daar is het Groningse bedrijfsleven het mee eens. Maar de geïnteresseerde partij heeft – zo merkt het bedrijfsleven op - uitsluitend aangegeven een ‘restaurantfunctie’ op deze locatie te wensen. En dat betekent dat het bijvoorbeeld ook een avond-restaurant zou kunnen zijn, en dat is dan geen goede ontwikkeling, zo schrijven GCC-bestuurslid Dolf Stelpstra (ruimtelijke ordening) en Auke Oosterhoff, senior manager van MKB Nederland Noord.

 

‘Het volledig vullen van het Poeleplein met horeca is aan te bevelen omdat horeca hier nu al de dominante factor is, zowel avondhoreca als horeca die ook overdag open is. Detailhandel in zowel de Poelestraat als de daarop aansluitende straat, Nieuweweg, blijft daardoor levensvatbaar. Om deze levensvatbaarheid in stand te houden is horeca daarom wel een goede optie, echter alleen als hier ook echt daghoreca komt (die overigens ook tevens avondhoreca kan zijn).’

 

Daarnaast ziet het bedrijfsleven graag dat de bestemming op de panden in de toekomst andere invullingen, bijvoorbeeld detailhandel, mogelijk blijft maken, zodat ook op langere termijn snel op veranderende marktomstandigheden ingespeeld kan worden.

Gerelateerd
Bedrijfsleven: alleen daghoreca in Poelstraat
Bedrijfsleven: alleen daghoreca in Poelstraat