04 SEPTEMBER 2014

Eerste resultaten nieuwe samenwerking bedrijfsleven en gemeente voor meer werk veelbelovend

Het overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeente Groningen dat deze zomer nieuwe impulsen heeft gekregen, heeft de afgelopen maanden al een aantal gezamenlijke projecten en activiteiten opgeleverd.

Leegstaande panden in de binnenstad gebruiken voor nieuwe start-ups. De levendigheid in het centrum vergroten via de creatieve en culturele sector. Ondernemers die mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan helpen.

In de zomermaanden heeft de gemeente het bedrijfsleven geconsulteerd over de nieuwe Economische Agenda 2015-2019 en het programma G-kwadraat. Centraal staan de open houding van de gemeente en een andere manier van samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en het Groningse bedrijfsleven. Samenwerken, innoveren en profileren zijn de sleutelbegrippen om gezamenlijk meer werk te creëren in Groningen.

 

Concrete uitwerking


“De reacties waren over het algemeen heel positief. De ambities en doelstellingen worden gedeeld”, licht wethouder Roeland van der Schaaf toe. De belangrijkste opmerkingen zijn de roep om meer concrete uitwerking van de programma’s en de rolverdeling tussen gemeente en bedrijfsleven.

 

Samenwerken

 


De ondernemersverenigingen en MKB-Noord en VNO-NCW benadrukten dat ze willen samenwerken in de uitwerking van de plannen, aldus Van der Schaaf. “De gemeente Groningen moet het niet alleen gaan doen. Dat past wat ons betreft heel goed bij het open karakter van de Economische Agenda. Samen met het bedrijfsleven gaan we met de uitwerking aan de slag.”

 

Gerelateerd
Eerste resultaten nieuwe samenwerking bedrijfsleven en gemeente voor meer werk veelbelovend
Eerste resultaten nieuwe samenwerking bedrijfsleven en gemeente voor meer werk veelbelovend