Duurzaamheid

22 AUGUSTUS 2014

Bedrijvenpark Corpus den Hoorn: duurzame kantoren en slimmer reizen

Het bedrijvenpark Corpus den Hoorn werkt er hard aan om te komen tot energieneutrale kantoren. Mogelijk kunnen de medewerkers van deze kantoren binnenkort ook profiteren van financieel aantrekkelijke maatregelen om duurzamer te reizen, zoals korting op de aanschaf van elektrische fietsen. Daarover wordt momenteel overleg gevoerd met de organisatie Ga Slimmer Reizen en Werken.

Bedrijvenpark Corpus den Hoorn spant zich in om in het kader van kantoorrenovatie maatregelen op het vlak van verduurzaming te treffen. Doelstelling is om het gebied energieneutraal te maken en aantrekkelijker te worden als vestigingslocatie. Hiertoe is er ondertussen een samenwerkingsverband, Kantoor vol energie genoemd. Met tal van bedrijven wordt samengewerkt, met zowel de vastgoedeigenaren als de gebruikers om te komen tot slimme duurzame maatregelen. Deze zijn vooral gericht op de gebouwen en het park. Verduurzaming gericht op mobiliteit is nog onderbelicht en daarom wordt samen met Ga Slimmer reizen en werken gekeken of reductie van automobiliteit ten gunste van bijv. fiets en OV aan de doelstelling van Corpus den Hoorn kan bijdragen.

 

Ga slimmer reizen en werken

 

Op gebied van fiets is door Ga Slimmer reizen en werken al veel ontwikkeld. Ook binnen het ministeriele programma Beter Benutten wordt het ook meer en meer een landelijk thema; Park+Bike’s, deelfietsen, e-bikeregelingen, beloningssystemen, etc. Voor bedrijven niet alleen vanuit bereikbaarheid, vaak niet zelfs, maar veel meer vanuit duurzaamheid, vitaliteit, kostenbesparing, etc., met bereikbaarheid als resultaat. Voor de regio Groningen-Assen is door Ga Slimmer reizen en werken en haar partners ook aanzienlijk resultaat bereikt op fietsgebied; een stijging van 30% naar 36% (trein een stijging van 7 naar 13% en autogebruik -15%). Al met al 17% minder autokilometers tijdens de spits en 8% minder spitsritten met de auto (periode 2011-2013). Dit komt neer op enkele miljoenen autokilometers per jaar minder. Het werkt dus. Dat geldt ook voor de werkgeversbenadering. In 2013 was Groningen de stad met de meest duurzame mobiliteit, de werkgeversbenadering van Ga Slimmer reizen en werken heeft daaraan veruit de grootste bijdrage geleverd door vermindering van de uitstoot CO2, PM10en NOx.

 

Aanbod Ga Slimmer

 

Voor Corpus den Hoorn liggen er ook goede mogelijkheden hiermee aan de slag te gaan en te werken aan energieneutraliteit van het gebied. Ga Slimmer reizen en werken / Groningen Bereikbaar zijn in elk geval bereid daarin te ondersteunen. Dit in de vorm van een  partnership, individueel of collectief, een gezamenlijke ambitie en (bereidheid tot) wederzijdse inspanning.

Ga Slimmer reizen en werken heeft divers aanbod om op het vlak van mobiliteit het park te verduurzamen:

 • Aanschaf e-fietsen met korting voor werknemers
 •  
 • Subsidieregeling Euro 250 retour op aanschaf e-fiets of e-scooter
 •  
 • Fietscampagne Rij 2op 5, fietsstimulering om 2 dagen per week op de fiets te komen
 •  
 • Probeer e-bikes
 •  
 • Fietsbeloning (in ontwikkeling), niet alleen voor nieuwe fietsers, maar juist ook voor bestaande fietsers
 •  
 • 800 euro retour op een e-bakfiets
 •  
Gerelateerd Duurzaamheid Bedrijvenvereniging WEST
Bedrijvenpark Corpus den Hoorn: duurzame kantoren en slimmer reizen
Bedrijvenpark Corpus den Hoorn: duurzame kantoren en slimmer reizen