Leefbaarheid

10 SEPTEMBER 2014

Bedrijvenpark Westpoort krijgt cameratoezicht

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel van de Vereniging Parkmanagement Westpoort (VPW) om cameratoezicht in te voeren op bedrijvenpark Westpoort. Het zal in eerste instantie gaan om drie camera’s die nog dit jaar geplaatst zullen worden.

In opdracht van de Vereniging Parkmanagement Westpoort is een plan ontwikkeld voor collectieve veiligheidszorg op het bedrijventerrein Westpoort met ondersteuning van actieve camerabeveiliging. Het initiatief voor cameratoezicht op Westpoort wordt gedragen en gefinancierd door de gevestigde bedrijven, met bijdragen vanuit het Fonds Ondernemend Groningen en de gemeente. Bij de uitwerking van het plan is naast de gemeente ook de politie nauw betrokken.

Afgelopen jaren is het onderwerp cameratoezicht, als onderdeel van de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen in Groningen, steeds nadrukkelijker op de agenda gekomen. In dat kader heeft het stadsbestuur eind 2012 een principe-besluit genomen om cameratoezicht onder voorwaarden toe te staan. Plannen moeten dan ook eerst, net als die van VPW, aan het college van B&W worden voorgelegd.

Vanuit de stichting BBOG (ondernemersverenigingen, politie, brandweer, beveiligingsorganisatie en gemeente) wordt ook stadsbreed gekeken naar de mogelijkheden voor cameratoezicht. Zo wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor cameratoezicht op de bedrijventerreinen Driebond, Hoendiep en Witte Lam. 

Gerelateerd Leefbaarheid Bedrijvenvereniging WEST
Bedrijvenpark Westpoort krijgt cameratoezicht
Bedrijvenpark Westpoort krijgt cameratoezicht