26 JANUARI 2015

Bedrijventerrein De Hoogte aan vooravond van revitalisering; plan voor aanpak riolering

Het bedrijventerrein De Hoogte gaat aan een tweede jeugd beginnen. Er zijn revitaliseringsplannen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Groningen. Volgens bedrijvenvereniging VBNO is er nu ook een oplossing in zicht voor een lastig probleem: de riolering. Donderdagmiddag  5 februari zal een plan worden gepresenteerd voor de verbetering van de riolering, aldus de VBNO op haar website.

“Op 16 april 2014 bespraken we met gemeente en ondernemers een contourenplan voor een kleinschalige revitalisering van het bedrijventerrein De Hoogte. Alras kwam naar voren dat een echt knelpunt nog niet als knelpunt was gezien of bekend geworden. In tijden van regenval vertoont de riolering kuren en doet niet of niet voldoende wat ze moet doen: n.l. water afvoeren.”

 

“Geen waterafvoer betekent wateroverlast. Vanwege dit punt viel de presentatie een beetje in het water en zegde de gemeente toe een en ander te zullen onderzoeken. Voor het overige bleek dat de ondernemers natuurlijk graag het bedrijventerrein zien aangepakt maar wel nadat de perikelen rond de verbouw van de ringweg en de verhoging van de Noordzeebrug voorbij zijn.
De gemeente heeft het rioolstelsel onderzocht en er berekeningen en metingen op los gelaten. “

 

Hieruit komt naar voren dat het rioolstelsel te weinig capaciteit heeft om bij hevige regenval het water te bergen dan wel op tijd af te voeren. Nu wordt aan een plan tot verbetering/aanpassing gewerkt. Conform de afspraken daarover in de bijeenkomst van 16 april wil de gemeente het plan graag aan de ondernemers van De Hoogte presenteren. Hiervoor hebben we dag, datum en locatie in de kalender gepland. Op donderdag 5 februari 2015 zal het plan worden gepresenteerd en toegelicht in een bijeenkomst in het pand van Vlaar Enveloppen aan de Van der Hoopstraat 4: vanaf 16.00 uur. De uitnodigingsbrief vindt u hier. Aanmelden graag via deze link.

BRON:

 http://www.vbno.info/nl/nieuws/detail/448/riolering-de-hoogte

Gerelateerd
Bedrijventerrein De Hoogte aan vooravond van revitalisering; plan voor aanpak riolering
Bedrijventerrein De Hoogte aan vooravond van revitalisering; plan voor aanpak riolering