Economie

18 MAART 2019

Bedrijventerrein Hoendiep aan vooravond grote opknapbeurt

Het bedrijventerrein Hoendiep kan de komende jaren een ingrijpende opknapbeurt verwachten. Doel daarvan is een einde te maken aan de ‘verrommeling’, en om het gebied veel aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Het gebied, waar 55 bedrijven zijn gevestigd, zou veel meer dan tot nu toe onderdeel moeten gaan uitmaken van de stad. Dat werd maandagmiddag bekend gemaakt tijdens een Lunchbijeenkomst van Bedrijvenvereniging WEST in het bedrijfsverzamelgebouw The Rock aan de Atoomweg.

Architect Pieter van der Kamp, directeur van Urban Climate Architects Groningen, gaf een toelichting op zijn visie voor een toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoendiep. Hij was daartoe uitgenodigd door bedrijvenvereniging WEST, dat vindt dat dit gebied aantrekkelijker moet worden als detailhandelsgebied, en dat ook de woon- en winkelfunctie versterkt moet worden.

Volgens voorzitter Klaas Holtman van WEST is er door het nieuwe college van B en W geld gereserveerd om de komende vier jaar dit gebied impulsen te geven. En daarom zullen er nu concrete plannen gemaakt moeten worden.

Dergelijke uitgewerkte plannen zijn er nog niet, maar het bureau Urban Climate Architects was al wel gevraagd om een soort van denkrichting aan te geven. Architect Van der Kamp wil in elk geval een aantrekkelijker en interessantere verblijfsruimte, meer parkeerplaatsen, tweerichtingsverkeer en ook meer hoogbouw, zodat het gebied compacter en stedelijker wordt.

‘Dit gebied zou in elk geval meer onderdeel van de stad moeten worden, in plaats van een gebied aan de rand van de stad. Het moet meer hedendaagse uitstraling krijgen. Meer massa, meer hoogte en meer functies, zodat het straks een mooie schakel wordt tussen enerzijds het Suikerunieterrein en anderzijds de binnenstad’, aldus voorzitter Klaas Holtman van WEST.

Meer informatie over de voorlopige plannen is spoedig te vinden op de website van Bedrijvenvereniging WEST.

Gerelateerd Economie Bedrijvenvereniging WEST
Bedrijventerrein Hoendiep aan vooravond grote opknapbeurt
Bedrijventerrein Hoendiep aan vooravond grote opknapbeurt