Economie

27 JUNI 2014

Bedrijventerrein Zuidoost op weg naar duurzaamheid

De Vereniging Bedrijvenparken Zuidoost is druk bezig haar ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken. Uit een onderzoek is gebleken dat het terrein al duidelijk op de goede weg is, maar volgens het bestuur en leden van de vereniging kan het zeker nog beter. Zo stellen ondernemers voor om zonne-energie op bedrijfspanden te bevorderen.

De Vereniging Bedrijvenparken Zuidoost heeft samen met de gemeente Groningen een onderzoek laten uitvoeren naar de duurzaamheid van Bedrijventerrein Zuidoost. Met een gemiddeld rapportcijfer van 6,6 scoort Zuidoost boven het landelijk gemiddelde. Uiteraard zijn er genoeg verbeterpunten.

People, planet, profit
Met het instrument DuurzaamheidsProfiel van een Locatie - Bedrijventerreinen (DPL-BT) is de duurzaamheid van Zuidoost bepaald. Achttien duurzaamheidsaspecten werden gecontroleerd. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen people (sociaal-maatschappelijk), planet (milieu) en profit (economie). Het onderzoeksrapport geeft duidelijk aan op welke gebieden verbetering mogelijk is.

Verbeterpunten
Onlangs werden de onderzoeksresultaten tijdens een VBZO-bijeenkomst besproken. Aanwezige ondernemers stelden voor om aan de slag te gaan met de volgende onderwerpen:

  • Bevorderen zonne-energie bij bedrijfspanden.
  • Openingstijden van de brug aanpassen.
  • Aansluiting fietsverkeer richting wijken verbeteren.
  • Verplicht stellen lidmaatschap Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG).
  • Het aantal leden is nu lager dan 10%.
  • Energie uit bedrijfsafval door Sita laten omzetten in groene energie en terugleveren.
  • Ruimere openingstijden voor delen van het bedrijventerrein, mede ten behoeve van een veiliger gevoel voor medewerkers.
Gerelateerd Economie Bedrijvenvereniging Zuidoost
Bedrijventerrein Zuidoost op weg naar duurzaamheid
Bedrijventerrein Zuidoost op weg naar duurzaamheid