Verenigingsnieuws

10 JANUARI 2018

Bedrijvenvereniging WEST: Volle kracht door op Campus Groningen en plannen 2017 uitvoeren!

De samenwerking met de Hanzehogeschool, de RUG en de bedrijven op de Campus Groningen is in 2017 succesvol gebleken. WEST-voorzitter Holtman wil die lijn graag doorzetten. “De opgezette organisatie voor campusmanagement door Triade begint steeds beter op elkaar in te spelen en iedereen ziet dat de bouwactiviteiten rondom Avebe, Start-Up City, RUG-Ondernemershuis en Entrance gestaag vorderen. Maar ook zijn de komst van Bytesnet en TNO aangekondigd en werken de Hanzehogeschool en RUG aan hun eigen huisvestingsplannen.”

WEST participeert niet in de bouwactiviteiten, maar wel in het zogenaamde ‘rode loperbeleid’: “Zorgen dat bedrijven, medewerkers en klanten de weg leren kennen op de Campus, meedoen aan gezamenlijke activiteiten en zich gauw thuisvoelen in Groningen en op de Campus. Het verder versterken van de samenwerking met het campusmanagement, ook bij de Healthy Ageing Campus rondom UMCG, is één van de uitdagingen voor 2018.”

Kansen omzetten in concrete acties
De kansen die in de Groninger Retailagenda zijn aangereikt benutten en omzetten naar concrete acties voor de wijkwinkelcentra, uitvoering geven aan de groenvisies voor de bedrijventerreinen Hoendiep, Kranenburg en Corpus den Hoorn en concreet voortgang maken op de duurzaamheidsagenda. Het is slechts een greep uit de ambities van Bedrijvenvereniging WEST voor het komende jaar. Klaas Holtman: “Rode draad in alle voornemens: 2018 moet het jaar worden waar door ondernemers ervaren wordt dat de mooie plannen van 2017 niet voor niets zijn gemaakt.”

Bedrijventerreinen
Onderdeel van die plannen is de vertaling van schoon, heel en veilig in aandacht voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen. “Het huidige onderhoudsprotocol van de gemeente Groningen voor de bedrijventerreinen is zeer karig. Onder meer door invulling te geven aan de groenvisies realiseert WEST samen met de gemeente een aantrekkelijk werk- en vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen. Daarbij is de ombouw van de zuidelijke ringweg een belangrijk kans. Maar dan moeten er wel plannen zijn voor de toekomst en moet niet alles teruggebracht worden naar de huidige situatie. Goede bereikbaarheid, een gezonde groene omgeving en ontmoetingsplaatsen met mogelijkheden voor food trucks en beweegapparatuur zijn ingrediënten voor aantrekkelijke werklocaties waar het goed toeven is, nu en in de toekomst. Zeker met het oog op de verkrappende arbeidsmarkt willen bedrijven ook state of the art gehuisvest zijn.”

Groninger Retailagenda biedt kansen
Aandacht voor de wijkwinkelcentra is een belangrijk thema voor 2018. “De aanbevelingen zoals gedaan in de Retailagenda staan op de agenda bij de bespreking met de besturen van de wijkwinkelcentra. WEST wil ondernemers in wijkwinkelcentra ondersteunen bij hun activiteiten. Ook van de kant van de gemeente heeft WEST begrepen dat capaciteit wordt ingezet om de positie en functie van de wijkwinkelcentra te versterken om de leefbaarheid van de wijken te versterken.  De centra in Paddepoel, Reitdiephaven, Helpman, Hoogkerk, De Wijert en het Overwinningsplein hebben allemaal positief gereageerd en er is ook in 2018 weer Fondsgeld beschikbaar om plannen mee mogelijk te maken!”

Duurzaamheid
Niet alles kan hoog op agenda staan maar ook op het gebied van duurzaamheid wil WEST de nodige stappen zetten. “Duurzaamheid leeft bij ondernemers volop. Maar ook hier geldt dat we concrete stappen moeten gaan maken op de duurzaamheidsagenda, zodat beleidsvoornemens steeds meer zichtbaar worden. Met WEST streven we naar plaatsing van meer elektrische oplaadpunten voor auto’s, met Sameen en Grunniger Power wordt gewerkt aan onderzoek en certificering bij 20 bedrijven, met de gemeente wordt gewerkt aan invulling van de Duurzame mobiliteitsagenda en naar benutting van daken op bedrijventerreinen voor plaatsing van zonnepanelen en creëren van smart grids. Iedereen begrijpt dat je dat niet alleen kunt. Met de Hanzehogeschool wordt daarom gewerkt aan inzet van studenten en kennisuitwisseling. ”

Aardbevingen een domper
Zorgen heeft Klaas Holtman over de impact van de aardbevingen, die nu ook echt de Stad hebben bereikt. “Zoveel overheden en instanties die zich ermee bemoeien en zo weinig duidelijkheid: dat baart ons zorgen. Niemand kan er na 8 januari meer omheen dat ook de stad hierin een uitdaging heeft. Dat geldt ook voor de bedrijven op WEST en bij onze partner-verenigingen. Goede schadeafhandeling en inrichten op preventie vragen om duidelijkheid. Het doorschuiven van de veiligheidsbal van gemeente naar Provincie naar Nationaal Coördinator naar Economische Zaken en NAM is een doorn in het oog voor veel ondernemers. Overheid pak je samen en regel het schadeafhandelings- en preventiedossier!”

Deze zorg neemt niet weg dat de verwachtingen voor 2018 vooral positief zijn: “WEST heeft stevige ambities en gaat de uitdagingen van vandaag en morgen met volle overtuiging aan. Samen met onze leden, de vele positieve medewerkers bij de gemeente en samen met onze partners moeten we een eind kunnen komen. Groningen is het waard om ook op economisch gebied tot de top van Nederland te blijven behoren!”

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
Bedrijvenvereniging WEST: Volle kracht door op Campus Groningen en plannen 2017 uitvoeren!
Bedrijvenvereniging WEST: Volle kracht door op Campus Groningen en plannen 2017 uitvoeren!