Verenigingsnieuws Economie

01 OKTOBER 2019

Bedrijvenvereniging ZO verkent verdere ontwikkeling van voor Groningen belangrijke Scandinavische Havens

Bedrijvenvereniging ZO gaat verkennen op welke wijze de Scandinavische havens – die dankzij een diepte van vier meter een belangrijke economische havenfunctie voor Groningen hebben – verder ontwikkeld kunnen worden. ZO gaat samen met gebruikers, eigenaren en gemeente bekijken hoe er ruimte kan zijn voor economische functies ‘die een goede mix kunnen zijn van wonen én werken’. Dat meldt ZO op haar website.

De Scandinavische Havens ( tussen Sontweg en Euvelgunneweg) vormen een unieke overslaglocatie met diep vaarwater. Ze kunnen daarmee een belangrijke economisch waarde hebben voor Groningen. Dat is de conclusie van Adviesbureau Ecorys na een onderzoek naar de mogelijkheden van deze havens. Bedrijvenvereniging Zuidoost wil nu afspraken maken met de gemeente en andere partijen over de toekomst van deze havens.

 

Het onderzoek naar de Scandinavische Havens werd uitgevoerd op verzoek van bedrijvenvereniging ZO in samenwerking met betrokken bedrijven en de gemeente Groningen.

Het eindrapport “Waarde van watergebonden bedrijvigheid in Groningen” werd besproken in een gebiedsbijeenkomst voor ondernemers op 13 juni 2019 en na die bespreking nog aangevuld.

In het rapport is omschreven dat de Scandinavische Havens een unieke overslaglocatie bieden met diep vaarwater (± 4 meter) in de directe nabijheid van de (binnen)stad. Op dit moment heeft het gebied een bijzondere samenstelling van bedrijven met een economische / maatschappelijke functie voor de stad.

In een reactie op het eindrapport heeft de gemeente Groningen aangegeven de economische functie van de Scandinavische Havens minimaal de komende 10 jaar te willen behouden. De bedoeling is nu om met alle betrokken partijen samen te werken aan de toekomst van de Scandinavische Havens.

Hoe nu verder?

De komende periode verkent Bedrijvenvereniging ZO met gebruikers, eigenaren en gemeente hoe er ruimte kan zijn voor economische functies die een goede mix kunnen zijn van wonen én werken. 'Daarnaast werken we samen aan een strategie voor de openbare ruimte: wat doen we in de tussentijd om het gebied voldoende ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid te laten houden en hoe werken we toe naar een mogelijke nieuwe invulling van het gebied.

Vervolgens maken we samen afspraken over de toekomst van de Scandinavische Havens en over de investeringen in eigen terreinen en in de openbare ruimte. Hierbij gaan we in op vragen als: waar heeft het gebied en waar hebben de ondernemers behoefte aan? Willen bedrijven investeren? Is tien jaar daar geschikt voor? Wat hebben bedrijven nodig van de gemeente Groningen en van de bedrijvenvereniging ZO?', aldus de Bedrijvenvereniging.

 

 

Het definitieve rapport is nu beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Economie Bedrijvenvereniging Zuidoost
Bedrijvenvereniging ZO verkent verdere ontwikkeling van voor Groningen belangrijke Scandinavische Havens
Bedrijvenvereniging ZO verkent verdere ontwikkeling van voor Groningen belangrijke Scandinavische Havens