Verenigingsnieuws

13 MEI 2019

Bedrijvenvereniging Zuidoost ‘staat er financieel gezond voor’

Bedrijvenvereniging Zuidoost staat er ‘financieel gezond voor’. Dat bleek maandagavond in het stadion van FC Groningen, waar tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering van deze vereniging het jaarverslag over 2018 door leden werd goedgekeurd. Zuidoost heeft zich het afgelopen jaar op vele fronten ingezet voor de behartiging van de belangen van de leden en voor die van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Mobiliteit

Zo zette de vereniging zich op het gebied van mobiliteit onder meer in voor een deelauto-project. De vereniging deed dit omdat het de verwachting was dat de bedrijven lastig bereikbaar zouden worden door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Maar uiteindelijk viel die overlast nogal mee, ook omdat veel werkzaamheden vorig jaar moesten worden uitgesteld. Gelukkig maar, want het deelautoproject was op zichzelf geen groot succes, en is daarom beëindigd, aldus Harrie Marissen.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid was Zuidoost zeer actief. Onder meer door betrokkenheid bij het project ‘Zon op Daken’. Daarbij worden ondernemers geholpen bij het plaatsen van  zonnecollectoren  op daken. Dit project loopt volgens voorzitter Marissen ‘heel erg goed’: veel ondernemers maken gebruik van dit project, waar men zich overigens nog steeds voor kan opgeven.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ook heeft de Bedrijvenvereniging overleg gevoerd met het OTP in Groningen, om te komen tot een betere arbeidsmarkt, onder meer door om- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden.

Scandinavië havens

De Bedrijvenvereniging heeft zich ook ingezet voor het behoud van de Scandinavie-havens. Althans: de gemeente Groningen wil de verbinding tussen Meerstad en de stad Groningen veranderen, en dat zou gevolgen kunnen hebben voor de Scandinaviehavens.

Maar Zuidoost vindt dat de gemeente niet te hard van stapel moet lopen, en dat er eerst een inventarisatie moet komen van het belang van deze havens voor de Groningse economie. Daar was de gemeente Groningen het mee eens, zodat er een onderzoek is ingesteld, waarvan de conclusies binnenkort bekend zullen worden gemaakt. In juli zal er dan gesproken worden over de toekomst van deze havens, die in elk geval voor vijftien Groninger bedrijven van groot belang zijn.

 

 

 

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging Zuidoost
Bedrijvenvereniging Zuidoost ‘staat er financieel gezond voor’
Bedrijvenvereniging Zuidoost ‘staat er financieel gezond voor’