Verenigingsnieuws

20 JUNI 2014

Bestuur Groningen City Club (bijna) weer op volle sterkte

Het bestuur van de Groningen City Club (GCC) is bijna weer op volle sterkte. Fred Sprenger werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april jongstleden namelijk met algemene stemmen benoemd tot penningmeester. Daarmee werd voorzien in een vacature die was ontstaan na het vertrek van Jeroen Oostindie. Deze had het te druk gekregen in zijn dagelijkse functie bij ABN AMRO Bank.

Fred Sprenger zal ongetwijfeld een waardige opvolger zijn. Hij is in het dagelijks leven hoofd portfolio management bij het vastgoed bedrijf Aprisco.

Kor van der Maar trad af als bestuurslid met verkeer en vervoer in zijn portefeuille. Voorzitter Bert-Jan Hakvoort dankte hem voor zijn inzet voor de Groningen City Club en voor de Groningse binnenstad van de afgelopen jaren. Deze vacature is nog open: het bestuur is op zoek naar enthousiaste medewerkers uit het bedrijfsleven die belangstelling hebben voor deze interessante functie.

De overige bestuursleden werden met algemene stemmen herkozen voor een volgende periode. Het betreft Eric Bos (vice-voorzitter), Matthea Frima (secretaris), Mark Engberts (communicatie), Ger de Vries (fysiek beheer & veiligheid), Fred de Bruin (Horeca), Carin van der Velde (ledenwerving), Dolf Stelpstra (ruimtelijke ordening), Grace Meijer (jeugd en verantwoord ondernemen), Alex Leuning (toerisme, evenementen & cultuur) en Bern Ziengs (detailhandel & vernieuwing).

Gerelateerd Verenigingsnieuws GCC
Bestuur Groningen City Club (bijna) weer op volle sterkte
Bestuur Groningen City Club (bijna) weer op volle sterkte