13 JULI 2017

Bestuur vacatures Groningen City Club al bíjna allemaal vervuld

Het gaat niet alleen goed met het ledental van de Groningen City Club, maar ook met de bestuurlijke organisatie. Moesten we onlangs melden dat er vier vacatures waren in het bestuur, nu meldt deze vereniging voor ondernemers in- en rond de binnenstad dat daar al weer drie van zijn vervuld.

De penningmeester functie wordt nu vervuld door de heer Fred de Bruin. De secretarisfunctie zal de heer Mark Engberts gaan vervullen en voor de commissie Energie zal Jeroen van den Berg zich hard gaan maken als commissievoorzitter Energie.

Horeca?

De functie commissievoorzitter Horeca staat nog open. Voor een functieprofiel kunt u terecht bij het stafbureau: Info@groningencityclub.nl

Gerelateerd
Bestuur vacatures Groningen City Club al bíjna allemaal vervuld
Bestuur vacatures Groningen City Club al bíjna allemaal vervuld