Leefbaarheid

07 JANUARI 2019

Beveiliging Groninger bedrijventerreinen: inspecties tonen nonchalance aan

De beveiliging van de bedrijventerreinen en P en R’s in Groningen is sinds vorig jaar in handen van CRUON. Dit bedrijf voert onder meer controles en surveillances uit. Wij gingen mee, en stelden vast dat veel bedrijven nogal nonchalant zijn met hun bedrijfsbeveiliging. Lees verder voor het verslag van een avondje surveillance!

'Elke avond en nacht rijden surveillanceauto’s van CRUON over de bedrijventerreinen en PenR’s in de stad Groningen. Dat doen ze in het kader van de afspraken die in BBOG-verband* over collectieve surveillance zijn gemaakt.

Het is elke avond een verrassing wat de dames en heren van CRUON tegen zullen komen. We rijden mee. Bij Kardinge ruiken we een brandgeur. Die blijkt van een container met houtsnippers te komen. De eigenaar gebeld! Volgens hem kan het geen kwaad. Het ‘smeult een beetje’. Na herhaald bezoek blijft de situatie hetzelfde. We gaan er maar van uit dat er geen (brand)probleem van komt en hopen dat de eigenaar van de container in het vervolg wel de buiten de container liggende snippers opruimt. Even verderop aan de Beckerweg zien we een gat in het hekwerk. Het is provisorisch dicht gemaakt maar voor wie wil, is het zo weer open. Bij een pand in de directe nabijheid zijn hek en loods gewoon open. Niet zo verstandig! Aan de Ulgersmaweg werken de mensen van webshop Frank nog volop aan de pakjes voor de volgende dag.

De volgende stop is bij PenR Meerstad. Een tas met afval en losliggende blikjes trekken de aandacht. Meer nog dan dat worden de ogen getrokken naar verspreid liggende lachgaspatronen. Kennelijk gebeurt er op deze parkeerplaats meer dan alleen het parkeren van auto’s. En dat betekent dat deze PenR extra aandacht van CRUON en politie vraagt (en krijgt!).

De PenR bij Reidiephaven ligt er schoon en mooi verlicht bij. Het is een ‘plaatje’ en dat wordt nog eens versterkt wanneer de schijnwerpers op de fietsenstalling worden gericht.

Bedrijventerrein De Hoogte ziet er goed uit. Helaas zien we in de nabijheid bouw- en sloopafval en is iemand met een winkelwagen afval aan het verslepen geweest. Kennelijk werd het hem of haar te veel want het karretje is onderweg blijven steken, onder een lantaarnpaal! Goed verlicht, dat dan weer wel.

Conclusie aan het eind van de ronde is dat we enkele bijzonderheden zijn tegengekomen en veel van wat we vaker al hebben gezien. Hekken die open staan, kratjes e.d. als opstapje naar inbraak en op de openbare weg of het private terrein gedumpt afval. Een schoon, heel en veilig bedrijfsterrein is in het belang van de gemeente én van de gebruikers en eigenaren. Vermijd ‘troep op je eigen stoep’ is ons dringende advies!'

 

(Foto's en tekst: Bert Oost).

====

*De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Gerelateerd Leefbaarheid Bedrijvenvereniging WEST Bedrijvenvereniging Zuidoost VBNO
Beveiliging Groninger bedrijventerreinen: inspecties tonen nonchalance aan
Beveiliging Groninger bedrijventerreinen: inspecties tonen nonchalance aan