Economie

23 FEBRUARI 2015

Bijna 500.000 euro voor Fondsprojecten VBGW

Tijdens de zeer goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Bedrijvenparken Groningen West, de VBGW, hebben de leden voor bijna 500.000 euro aan aanvragen voor VBGW-Fondsprojecten goedgekeurd. Een mooie impuls voor de ondernemers in dit gebied, zo was de conclusie tijdens dit deel van de bijeenkomst bij gastheer Grontmij.

Naast de ondersteuning voor de plannen van de wijkwinkelcentra Helpman, Vinkhuizen, Overwinningsplein en Reitdiephaven is er steun voor de opzet van The Energy Barn op de Zernike Campus, een bijdrage aan Eurosonic Air 2014, ondersteuning voor de afronding van het glasvezelproject op Hoendiep en is er reservering getroffen voor maatregelen ter voorkoming van overlast bij de aanleg van de verkeerstunnel op de Eemsgolaan. Daarnaast steunt VBGW het Ondernemerstrefpunt en Service Punt Detailhandel ook in 2015.

Gezien de volle agenda op het gebied van economische samenwerking in de stad, de te voorziene overlast bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg en de wens om Groningen te verbinden op de gasagenda heeft de ledenvergadering ingestemd met een zwaardere inzet op verenigingsmanagement, lobby en meer betrokkenheid van leden.

Speciale gast tijdens de ledenbijeenkomst was wethouder Joost van Keulen. Ook hij sprak over de economische vraagstukken en uitdagingen voor ondernemend Groningen, zoals hoe om te gaan met de aardbevingen, de aanpak van de zuidelijke ringweg en het Forum. De wethouder sprak ook over het belang van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een belangrijk onderdeel van het Convenant Ondernemend Groningen dat gemeente en bedrijfsleven vorig jaar samen ondertekend hebben.

Over dat laatste punt ontstond direct een betrokken, levendige discussie met de aanwezigen, waarbij onder meer het idee voor een Topclass MBO werd geopperd: ondernemers die aan excellente mbo’ers net dat extra stukje informatie, vaardigheden en ondernemerszin overbrengen, die ze mogelijk nog missen. Ondernemers willen rechtstreeks zelf die classes geven, dus het gaat om kennisoverdracht rechtstreeks uit het bedrijfsleven. Er wordt nu bekeken binnen de VBGW hoe dit concreet vorm gegeven kan worden samen met de ondernemers die dit voorstelden en de onderwijsinstellingen.

Na deze inleiding werden de aanwezigen opgedeeld in drie groepen, op basis van de drie kernpunten van het Convenant, namelijk vestigingsklimaat, promotie en relatie arbeidsmarkt-onderwijs. De discussies in de drie groepen waren levendig en zeer constructief, zo bleek uit de plenaire bespreking na afloop onder leiding van Rob van Duuren, directeur Mediaproducts bv op Zernike Campus Groningen en bestuurslid van de VBGW.

Meer informatie over de Fondsprojecten van de VBGW en een uitgebreid verslag van de ledenvergadering: www.vbgw.nl

 

Gerelateerd Economie Bedrijvenvereniging WEST
Bijna 500.000 euro voor Fondsprojecten VBGW
Bijna 500.000 euro voor Fondsprojecten VBGW