Innovatie

14 SEPTEMBER 2018

BioBTX opent demofabriek op Zernike Campus: mijlpaal voor duurzame chemie

Gedeputeerde Patrick Brouns verrichtte gisteren de officiële opening van de demofabriek van BioBTX op de Zernike Campus. BioBTX heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt plastics, zoals PET, polystyreen en andere chemische producten te maken met bio-massa als grondstof. In de demofabriek wordt deze technologie in praktijk gebracht, wat een mijlpaal betekent voor de chemische industrie wereldwijd op de weg naar duurzame, circulaire productie. Algemeen directeur Pieter Imhof: “De opening van onze fabriek is ook voor ons een mijlpaal, nu we na de succesvolle laboratoriumfase onze eigen pilot plant faciliteiten hebben waar we kunnen aantonen dat de technologie werkt en waar we producten kunnen maken die onze partners kunnen toepassen in verschillende producten.”

Zo’n 40% van alle producten uit de chemische industrie zijn gebaseerd op BTX: benzeen, tolueen en xyleen. Pieter Imhof: “Deze komen nu uit fossiele bronnen, namelijk olie. Wat BioBTX ontwikkeld heeft, is de technologie om BTX te maken uit bio-massa. In onze nieuwe demofabriek doen we dat met vloeibare bio-massa, waaronder glycerol. Op termijn breiden we de fabriek uit en kunnen we ook BTX maken met vaste bio-massa zoals afvalhout of cacaodoppen en met afval-plastics.”

‘Grondstof is afval van afval’
De grondstof glycerol is een bijproduct van de productie van biodiesel uit onder meer gebruikt frituurvet. “Het is dus eigenlijk afval van afval. De grondstoffen die wij gebruiken en gaan gebruiken zijn nu alleen geschikt om te verbranden voor energieopwekking, andere laagwaardige toepassingen of te dumpen. Dat geldt ook voor het afvalplastic waar we in een later stadium mee gaan werken. Dat is zo gemengd of heterogeen dat het nu niet geschikt is voor hergebruik. Door onze technologie kan hiermee straks 100% bio-gebaseerde plastics, zoals bio-PET gemaakt worden. Het maakt dus deel uit van de verduurzaming van de hele keten.”

Van start-up naar scale-up
BioBTX is een prachtig voorbeeld van waar de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op de Campus Groningen toe leidt. “Het oorspronkelijke idee is afkomstig van een samenwerking tussen adviesbureau KNN, Syncom en de Rijksuniversiteit. In het Innolab op de Zernike Campus is het idee in het laboratorium verder ontwikkeld. Dankzij een grote investering van Carduso Capital begin vorig jaar konden we verzelfstandigen en mensen in dienst nemen. En met de ondersteuning van zowel onze aandeelhouders als nationale (RVO), regionale (SNN, Provincies Groningen en Drenthe, gemeente Emmen) en Europese subsidies kunnen we nu deze belangrijke stap voor BioBTX maken.”

Zie voor meer informatie www.biobtx.nl

Gerelateerd Innovatie
BioBTX opent demofabriek op Zernike Campus: mijlpaal voor duurzame chemie
BioBTX opent demofabriek op Zernike Campus: mijlpaal voor duurzame chemie