Leefbaarheid

10 APRIL 2015

Cameratoezicht op bedrijventerreinen Witte Lam en Driebond

Er komt mogelijk cameratoezicht op de bedrijventerreinen Het Witte Lam en Driebond.  Dat meldt de nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO). 

Onder de paraplu van de stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) heeft onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden van cameratoezicht op onder meer Het Witte Lam en Driebond.

Het onderzoek vond plaats in samenspraak met onder meer de bedrijvenverenigingen Vereniging Bedrijven Zuid Oost (VBZO) en Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO).  De achterliggende gedachte daarbij is dat cameratoezicht in aanzienlijke mate kan bijdragen aan het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen en het versterken van het veiligheidsgevoel.

 

 Dit gedeeltelijk in aanvulling op en in plaats van andere vormen van beveiliging zoals bijvoorbeeld autosurveillance. Cameratoezicht in z’n moderne hoedanigheid is niet langer het registreren van ongewenste gebeurtenissen maar juist ook van gebeurtenissen die mogelijk tot ongewenste situaties leiden. De rapportages van het externe bureau over zowel Driebond als Het Witte Lam zijn gereed en vindt u onder meer onder het kopje cameratoezicht van onze website. Driebond en Het Witte Lam zijn verschillend van karakter en vragen ieder een specifieke aanpak.


Cameratoezicht is een effectief middel van toezicht maar vraagt een forse investering en een behoorlijke jaarlijkse (dus terugkerende) bijdrage van de deelnemende bedrijven en instellingen. Om de kosten van cameratoezicht binnen de perken te houden, moeten we verzekerd zijn van een fiks aantal deelnemers. Of dat het u waard is, is een afweging die alleen u kunt maken.


VBZO en VBNO organiseren op dinsdag 28 april a.s.  een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de ondernemers op Driebond en Het Witte Lam. Dan zal de externe deskundige Jan Peter Ensing zijn bevindingen toelichten en kunt u met hem in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. Uiteraard komen daarbij ook de kostenaspecten voor het voetlicht.

Meer hierover:  www.vbno.info

 

 

Gerelateerd Leefbaarheid VBNO
Cameratoezicht op bedrijventerreinen Witte Lam en Driebond
Cameratoezicht op bedrijventerreinen Witte Lam en Driebond