Economie

09 FEBRUARI 2018

'ChecktheBizz': leerlingen 3 havo/vwo bij werkgevers in Groningen

Groningse scholieren hebben deze week gebruik gemaakt van een bijzondere mogelijkheid om zich te oriënteren op het bedrijfsleven en op een eventueel toekomstig beroep. Zij nemen deel aan het programma ChecktheBizz. ChecktheBizz is een initiatief van OTP, hét stagebemiddelingsbureau in Groningen. OTP is een stichting waarin het verenigd bedrijfsleven, gemeente en onderwijsinstellingen in Groningen samen werken om leerlingen en studenten in de stad en omgeving een stap op weg te helpen richting werk. Op de website van ondernemersvereniging VBNO een uitvoerig verslag met foto’s van secretaris Bert Oost.

Met ChecktheBizz krijgen leerlingen van klas 3 havo/vwo de kans om een kijkje achter de deuren van werkgevers te nemen. Op korte termijn gaan zij hun profielkeuze maken en voor het vervolg van de schoolcarrière is het handig om alvast enige kijk te hebben op de toekomstige kansen en mogelijkheden op werk.

Dat dit niet doorslaggevend hoeft te zijn wordt overigens meteen al duidelijk na het verhaal van de studiedecaan van de Hanzehogeschool. Hij is enkele keren van studie veranderd en geeft aan zijn gehoor mee dat de keus voor het vervolg van opleiding en studie voor een belangrijk deel ook wordt bepaald door dat wat je echt leuk vindt.

Deze rode draad komt terug in de bezoeken bij de werkgevers. Bij YTEC zijn enthousiaste mensen bezig. In de ICT-wereld zijn er volgens YTEC in principe twee stromingen. De ene stroming houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en de andere stroming met probleemoplossing.

Klik hier voor meer informatie over ChcktheBizz

Gerelateerd Economie VBNO
'ChecktheBizz': leerlingen 3 havo/vwo bij werkgevers in Groningen
'ChecktheBizz': leerlingen 3 havo/vwo bij werkgevers in Groningen