30 OKTOBER 2014

Convenant Ondernemend Groningen wordt zondag ondertekend

Het Convenant Ondernemend Groningen wordt aanstaande zondag ondertekend voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen – NAC Breda. De Groninger City Club, de bedrijvenverenigingen VBNO, VBGW, VBZO, het Fonds Ondernemend Groningen, VNO-NCW Noord, MKB Noord én de gemeente Groningen ondertekenen het convenant en laten daarmee zien dat ze het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien.

De bedrijvenverenigingen en de werkgeversorganisaties hebben samen met de gemeente een aantal concrete doelen, thema’s en acties vastgelegd in het convenant. In de komende maanden zullen de bedrijvenverenigingen hun leden uitnodigen voor de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken. Daarbij zal nadrukkelijk ook de samenwerking met de kennis- en onderwijsinstellingen en andere partijen worden gezocht.

De feestelijke bijeenkomst begint zondag om 14.30 uur in de Hattrick’s Pub in de Euroborg. Rond 15.00 uur is het welkomstwoord, waarna het convenant ondertekend wordt. Het is mogelijk om aanwezig te zijn bij de ondertekening en daarna de wedstrijd te bekijken. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. U kunt zich daarvoor aanmelden door een mail te sturen naar Erwin Vening van de gemeente Groningen: erwin.vening@groningen.nl.

Namens de convenantpartners zullen de volgende vertegenwoordigers het convenant tekenen:
-Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken, gemeente Groningen
-Eric Bos, voorzitter Groninger City Club (GCC)
-Guus Vries, voorzitter Vereniging Bedrijven Noordoost (VBNO)
-Klaas Holtman, voorzitter Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW)
-Henk Bos, voorzitter Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO)
-Berjo Wortman, voorzitter Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen
-Han de Ruiter, bestuurslid MKB Noord, tekent ook namens VNO NCW Groningen

Gerelateerd
Convenant Ondernemend Groningen wordt zondag ondertekend
Convenant Ondernemend Groningen wordt zondag ondertekend