Bereikbaarheid

12 MAART 2018

Donderdag a.s. grote informatiebijeenkomst bedrijven over werkzaamheden en hinder 2018

Groningen Bereikbaar organiseert voor alle bedrijven en instellingen in en rond Groningen aanstaande donderdag 15 maart een informatiebijeenkomst in De Oosterpoort. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verwachte werkzaamheden in 2018, de gevolgen voor de bereikbaarheid en de maatregelen.

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartweekend en het najaar wordt hierbij veel hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Al een aantal jaren werken bedrijfsleven, de onderwijssector en overheden met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad, met name tijdens de werkzaamheden.

 

Nu één van de grootste projecten, de ombouw van de zuidelijke ringweg, in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt, is de opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit.

 

De informatiebijeenkomst is op donderdag 15 maart van 08.00 tot 11.00 uur in de Oosterpoort (Trompsingel 27, 9724DA Groningen).

 

 

 

 

Gerelateerd Bereikbaarheid
Donderdag a.s. grote informatiebijeenkomst bedrijven over werkzaamheden en hinder 2018
Donderdag a.s. grote informatiebijeenkomst bedrijven over werkzaamheden en hinder 2018