Duurzaamheid

03 MAART 2016

Extra tijd voor subsidieaanvraag zonnepanelen

De eerste ronde van de SDE+ subsidie is vertraagd (drie weken) en loopt nu van 22 maart t/m 28 april. U heeft dus meer tijd om de subsidie voor zonnepanelen aan te vragen! De Grontmij kan u helpen om uw aanvraag in te dienen. De rol van de Grontmij is die van ontzorging van de ondernemers bij het doorlopen van de administratieve procedure voor de subsidieaanvraag. Aan het eind van de procedure is het aan de ondernemer een finale beslissing te nemen over aanschaf zonnepanelen in combinatie met het gebruik maken van de subsidie. De Grontmij ontvangt uw aanvraag graag uiterlijk 16 maart.

De essentie van de SDE+ regeling is dat de overheid subsidie geeft op het verschil tussen de 'gewone' basisprijs voor energie en de prijs van de energie die duurzaam is opgewekt en dat gedurende een termijn van 15 jaar. De regeling geldt alleen voor grootverbruikers met een verbruik groter dan 75.000 kWH.

Helpdesk Grontmij

Er is op jaarbasis een bedrag van 8 miljard beschikbaar te verdelen in een voorjaars- en najaarsronde: per half jaar een bedrag van 4 miljard. Het beschikbare bedrag wordt in 4 fasen ter beschikking gesteld.

Hoe eerder u aanvraagt, hoe groter de kans is dat de subsidie wordt toegekend. Daar staat tegenover, dat hoe later u indient, hoe groter het subsidiebedrag. De voorjaarsronde sluit nu dus op 22 maart a.s. Dat geeft drie weken extra tijd voor het aanvragen van de subsidie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de helpdesk van de Grontmij via sde.groningen@grontmij.nl of telefonisch: 06 - 5175 9093.

Gerelateerd Duurzaamheid
Extra tijd voor subsidieaanvraag zonnepanelen
Extra tijd voor subsidieaanvraag zonnepanelen