14 JANUARI 2020

Fonds Ondernemend Groningen helpt ondernemers met mooie plannen

Ondernemers met interessante plannen of initiatieven die goed zijn voor Groningen, maar die nadenken over de financiering er van, kunnen een beroep doen op het Fonds Ondernemend Groningen. Dat is een Fonds dat sinds 2011 in Groningen al tal van bijzondere projecten hielp realiseren. Wie een leuk idee heeft moet vooral even kijken op de website van dit Fonds, misschien kan het méer voor u betekenen dan u denkt!>>

Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemersfonds, kortweg genaamd Het Fonds. Dit Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad.

Denk daarbij aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijkheid bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.

Bedrijvenverenigingen
Heeft u een suggestie voor een initiatief dat het belang van een individuele ondernemer overstijgt, en dat voor een bredere groep aantrekkelijk is, oriënteert u zich dan even op dit Fonds. Aanvragen voor financiële bijdragen gaan via de Bedrijvenverenigingen: Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Bedrijvenvereniging Zuid-Oost en de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO).

Voorbeelden
Voorbeelden van mede met steun van het FONDS gerealiseerde projecten zijn de Bloemenjaarmarkt (foto boven), Feestverlichting, 050&Mode, de Ondernemers Academy of www.warenhuisgroningen.nl.

Meer informatie

Informatie over het Fonds Ondernemend Groningen vindt u hier

Gerelateerd
Fonds Ondernemend Groningen helpt ondernemers met mooie plannen
Fonds Ondernemend Groningen helpt ondernemers met mooie plannen