Economie

26 APRIL 2019

Gebiedsbijeenkomst voor ondernemers Haren in juni

De afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen organiseert in juni een gebiedsbijeenkomst voor alle ondernemers in Haren, om kennis te maken met nieuwe contactpersonen en deels ook nieuwe regelgeving. Daar zal ook wethouder Philip Broeksma aanwezig zijn, gebiedswethouder voor Haren. Eerder deze week vond een dergelijke bijeenkomst al plaats voor de horeca-ondernemers in Haren.

Een ruime delegatie van de gemeente, horeca-ondernemers en een vertegenwoordiging van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kwamen woensdag samen in de oude raadszaal van Haren. Wethouder Paul de Rook kon vanwege onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn en liet zich verontschuldigen door Eddy Bijleveld, adviseur voor Haren bij de afdeling Economische Zaken.

Horecaloket en dagelijks inloopspreekuur
Het team van accountmanagers van EZ voor de horeca is het aangewezen aanspreekpunt voor horeca-ondernemers waar het gaat om wet- en regelgeving, leges en bijvoorbeeld terrasvergunningen. Ondernemers die vragen hebben, kunnen terecht bij het Horecaloket via horecaloket@groningen.nl. Bovendien zijn de accountmanagers elke dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur aanwezig op de gemeentelijke locatie op het Harm Buiterplein bij Station Europapark, waar horeca-ondernemers zonder afspraak terecht kunnen.

Toeristenbelasting
Eind juni beslist de gemeenteraad over aanpassingen in de toeristenbelasting. Op dit moment gelden er veel verschillende tarieven in Groningen, Haren en Ten Boer. Het voorstel is om tarieven voor diverse typen logies gelijk te trekken: nu zijn er nog verschillen tussen de tarieven voor hotels, pensions, hostels en B&B en het voorstel is om daar één tarief voor te laten gelden. Daarnaast moet de gemeenteraad besluiten over een verhoging van de toeristenbelasting. KHN en hoteliers pleiten er nadrukkelijk voor om die inkomsten niet te laten vloeien in de algemene middelen, maar ten goede te laten komen aan de toeristische sector of op z’n minst duidelijk te maken waar die gelden aan besteed worden. Dat maakt het voor de mensen aan de receptie makkelijker om aan de gasten uit te leggen waarvoor zij de belasting betalen, zo is de gedachte. Op 5 juni wordt de toeristenbelasting besproken in de raadscommissie, op 26 juni komt het voorstel in de gemeenteraad.

Gebiedsbijeenkomst voor ondernemers Haren in juni
De precieze datum moet nog worden bepaald, maar nog voor de zomer organiseert het Gebiedsteam Haren een bijeenkomst voor de ondernemers in Haren, waar ook gebiedswethouder Philip Broeksma bij aanwezig zal zijn. De uitnodiging volgt uiteraard nog. Ondernemers die vragen hebben, kunnen terecht bij gebiedsmanager Marian Boelema, marian.boelema@groningen.nl

Gerelateerd Economie
Gebiedsbijeenkomst voor ondernemers Haren in juni
Gebiedsbijeenkomst voor ondernemers Haren in juni