13 NOVEMBER 2014

Gedeputeerde Marianne Besselink overhandigt rapport over Kennisnetwerk Krimpgebieden aan MKB (Noord)Nederland

Tijdens een zogenaamd Krimpcafé XL van donderdag 13 november  (vandaag) in het Provinciehuis van Groningen overhandigt gedeputeerde  Marianne Besselink het eerste exemplaar van het rapport ‘Vier jaar kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland: wat heeft het opgeleverd en hoe nu verder?’ aan Auke Oosterhoff van MKB (Noord)Nederland; een stap die past bij de verdere verbreding van de doelgroepen van het KKNN.

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten de komende vier jaren (financieel) te blijven investeren in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Het KKNN gaat daarmee een nieuwe fase in.

 

Krimp staat inmiddels goed op de agenda, maar de behoefte aan kennisuitwisseling is onverminderd groot, omdat de (ruim 900) partners in het kennisnetwerk nog volop bezig zijn met de uitvoering. Noord-Nederland loopt voorop met experimenteren. Daarin vervult het KKNN  een belangrijke rol.

 

Dit rapport is het resultaat van een digitale enquête onder de contacten van het KKNN. Vooral de Krimpcafés en de nieuwsbrieven worden door de respondenten erg gewaardeerd,  resp. 83 en  87 % beoordeelt deze als goed tot zeer goed. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn onder meer het verder uitdiepen van thema’s, vaker inwoners aan het woord laten en de financiering voor beantwoording van de vragen uit de Noordelijke Kennisagenda Krimp. Een nieuw projectplan voor de periode maart 2015-februari 2019 legt de plannen voor de komende jaren vast.

Het Krimpcafé XL van 13 november 2014 heeft als thema “Hoe om te gaan met leegstand in zorgvastgoed (in krimpgebieden)?” en vindt plaats in het Provinciehuis Groningen tussen 13.00 en 17.30 uur.

Voor meer informatie: www.kennisnetwerkkrimp.nl.

Foto: Krimpcafe (Twitter, Elly van der Klauw).

Gerelateerd
Gedeputeerde Marianne Besselink overhandigt rapport over Kennisnetwerk Krimpgebieden aan MKB (Noord)Nederland
Gedeputeerde Marianne Besselink overhandigt rapport over Kennisnetwerk Krimpgebieden aan MKB (Noord)Nederland