07 JUNI 2018

Gemeente en Fonds Ondernemend Groningen ondertekenen nieuwe overeenkomst

De gemeente Groningen en het Fonds Ondernemend Groningen hebben donderdag een overeenkomst voor onbepaalde tijd ondertekend. Het fonds krijgt daardoor de mogelijkheid meer structureel activiteiten te financieren die een gezond Gronings ondernemersklimaat bevorderen.

In 2017 heeft het externe bureau Stadskracht de werking van Het Fonds Ondernemend Groningen geëvalueerd. De belangrijkste conclusies van het rapport geven aan dat het goed gaat met de inzet van middelen uit Het Fonds: de meerwaarde van Het Fonds wordt door bedrijvenverenigingen erkend en gewaardeerd. De gemeenteraad van Groningen heeft daarom afgelopen najaar ingestemd met een verlenging van het Fonds voor onbepaalde tijd. Iedere vijf jaar volgt een evaluatie. 

Economisch gezonde en aantrekkelijke stad

"Met het tekenen van deze overeenkomst kunnen we ondernemersverenigingen blijvend stimuleren en faciliteren", zo zegt wethouder Joost van Keulen. "Dat is goed nieuws voor de toekomst van Groningen als economisch gezonde en aantrekkelijke stad."

De voorzitter van Het Fonds, Berjo Wortmann, is blij met de nieuwe overeenkomst: "Hiermee krijgt Het Fonds een meer solide basis. Het geeft ondernemers en verenigingen de kans om met middelen uit Het Fonds de komende jaren in te zetten op versterking van de samenwerking met onderwijs, het stimuleren van innovatie en verdere professionalisering. Doordat de looptijd niet bepaald is, kunnen nu ook langjarige projecten ondersteund worden."

Fonds van, voor en door ondernemers

Het Fonds Ondernemend Groningen is van, voor en door ondernemers in de stad. Het Fonds stimuleert projecten en initiatieven van ondernemers met een gezamenlijk belang.

Het Fonds wordt gevoed via een opslag van zes procent op de OZB voor niet-woningen. In 2018 levert dat een bedrag op van ruim 1,6 miljoen euro.

Het Fonds werkt nauw samen met de ondernemersverenigingen en stimuleert daarmee de ontwikkeling van ondernemersplannen die de economie van de stad en regio versterken. Het Fonds draagt jaarlijks bij aan vele initiatieven, van Campusontwikkeling tot de feestverlichting in de binnenstad, van de ondersteuning van Eurosonic tot de aanleg van glasvezel, van participatie in geavanceerd rioolbeheer tot de opzet van Groningen Digital Business Centre.

Nieuwe gemeente

Ook met de nieuwe toetredende gemeentes Ten Boer en Haren biedt Het Fonds mogelijkheden voor ondernemerscollectieven in Ten Boer en Haren. De gesprekken hierover worden de komende tijd opgestart. 

Op de foto: Berjo Wortmann, voorzitter Fonds Ondernemend Groningen, en wethouder Joost van Keulen met op de achtergrond de vier voorzitters van de vier bedrijvenverenigingen.

Gerelateerd
Gemeente en Fonds Ondernemend Groningen ondertekenen nieuwe overeenkomst
Gemeente en Fonds Ondernemend Groningen ondertekenen nieuwe overeenkomst