Economie Leefbaarheid

29 JANUARI 2019

Gemeente Groningen: onderzoek naar ontwikkeling binnenstad; ook ondernemers ondervraagd

De gemeente Groningen heeft opdracht gegeven voor het houden van een groot economisch binnenstedelijk onderzoek. Ook ondernemers in de binnenstad kunnen komende week mogelijk benaderd worden door onderzoekers in opdracht van de bureaus Sweco en Louter met het verzoek of ze mee willen werken aan het onderzoek.

In 2019 laat Gemeente Groningen een economisch binnenstedelijk onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de binnenstad en haar bezoekers.

Onderdeel van dit onderzoek is een enquête-onderzoek onder de bezoekers aan de binnenstad. Het gaat zowel om mensen die de binnenstad om recreatieve redenen bezoeken als mensen die in de binnenstad wonen en/of werken.

Verspreid over het hele jaar zullen daarom op verschillende locaties in de binnenstad enquêtes afgenomen worden door professionele enquêteurs van het veldwerkbureau Veldwerk Optimaal.

Mocht u problemen signaleren ten aanzien van dit veldwerk dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Groningen, zo meldt de gemeente Groningen.

 

 

Gerelateerd Economie Leefbaarheid GCC
 Gemeente Groningen: onderzoek naar ontwikkeling binnenstad; ook ondernemers ondervraagd
 Gemeente Groningen: onderzoek naar ontwikkeling binnenstad; ook ondernemers ondervraagd