22 APRIL 2015

Ondernemers: ‘Gratis parkeren in Groninger binnenstad!’

Groningen moet over tien tot vijftien jaar een heel aantrekkelijke binnenstad hebben waar mensen heel graag naar toe komen. Om daarvoor te zorgen is het een belangrijke stap om tegen die tijd gratis parkeren te hebben in de Groninger binnenstad. Groningen wordt daarmee de eerste grote stad in Nederland waar mensen gratis hun auto kunnen stallen.

Wanneer er dan voor het parkeren niet meer betaald hoeft te worden dankzij een nultarief, zal Groningen opnieuw een bruisende stad worden, waar ondernemingen kunnen groeien, omdat de bezoekersaantallen weer toenemen. Dat is een van de manieren om winkelen weer tot een groot feest te maken en om de concurrentie aan te blijven gaan met webwinkels.

Dit betogen de Groningen City Club (GCC) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Zij komen met dit spectaculaire voorstel als antwoord op een voorstel van de gemeente Groningen om over te gaan tot het invoeren van betaald parkeren op zon- en feestdagen in de binnenstad van Groningen, de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost. Een en ander meldt het blad CityScoop vande Groningen City Club.

Wat dit concrete voorstel van B en W betreft om ook op zon- en feestdagen het betaald parkeren in te voeren, stellen GCC en KHN dat Groningen daar beter niet toe over kan gaan. ‘Er zijn te veel nadelen. Zondagbezoekers aan de binnenstad, of men nu komt voor het winkelen of cultuur, om naar de kerk te gaan of om familie te bezoeken: iedereen wordt dan plotseling geconfronteerd met betaald parkeren. Dat betekent dat er voor hen een drempel wordt opgeworpen om de binnenstad te bezoeken’, aldus Dolf Stelpstra, bestuurslid Ruimtelijke Ordening van de Groningen City Club, en JanBas van Aalderen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen.

 

Nieuwe rol voor binnensteden

Beide organisaties constateren dat er de afgelopen jaren al zeer veel is veranderd met betrekking tot het binnenstadsbezoek mede door de recessie vanaf 2008. Ze vinden dat er ingespeeld zou moeten worden op de nieuwe rol die binnensteden in de nabije toekomst zullen gaan spelen en met name de binnenstad van Groningen. Die zullen veel meer een rol krijgen bij het recreatief winkelen (funshoppen).

Voor een bezoek aan de binnenstad waar je om andere redenen komt dan het zeer doelbewust kopen van een gewenst artikel - shopping for fun / kunst / cultuur / iets eten en drinken - kan je deze parkeertarieven niet meer vragen. En dat terwijl je in buitengebieden waar de klant gericht gaat kopen voor niets kunt parkeren.

‘Het kan niet zo zijn dat de binnenstad een attractie wordt waar je in de vorm van parkeergeld een soort van toegangsprijs betaalt, alsof je een pretpark bezoekt’, aldus GCC en KHN.

Toekomstbestendig

In plaats van de parkeerbelasting te verhogen of in te stellen op zondag, pleiten beide organisaties daarom voor een nieuwe aanpak. ‘We leven in een nieuwe economische werkelijkheid. Het is tijd om te hervormen en om voor de Groninger binnenstad een stip op de horizon te zetten, waar wij met z’n allen naar toe willen. Duurzaam de stad zodanig inrichten dat deze aantrekkelijk blijft voor een heel groot publiek. En op een wijze dat datzelfde publiek, dat een steeds dunnere portemonnee heeft, ook nog kan besteden in de binnenstad. Daar willen we graag de tijd voor nemen. Het zou een prachtig streven zijn om over tien of vijftien jaar een heel aantrekkelijke binnenstad te hebben waar mensen al te graag naar toe komen. Uitnodigend! En waar dan ook niets betaald hoeft te worden voor parkeren’, aldus Stelpstra en Van Aalderen.

Hoe te betalen

Beide ondernemersorganisaties menen dat Groningen dan weliswaar minder geld ontvangt via de parkeertarieven. Dat wordt gecompenseerd via extra belastingopbrengsten door uitgaven die de consument dan doet in winkels en horeca. ‘Een welvarende binnenstadseconomie is voor Groningen goed, en daarmee ook voor belastingopbrengsten!’

GCC en KHN stellen voor dat de Groninger binnenstad fasegewijs naar het nultarief toegroeit. ‘Dus in de loop der jaren fasegewijs de parkeertarieven verlagen. Het is even wennen, maar volgens ons hebben wij geen keus. De werkelijkheid van alle dag vraagt er om’.

Uiteraard heeft het gratis maken van parkeergarages en straatparkeren grote financiële consequenties. Daar is zeker een oplossing voor te vinden, aldus de twee organisaties. ‘Wij weten dat er uiteindelijk begrotingsproblemen in de exploitatie zullen ontstaan. De belanghebbenden zullen dan met elkaar moeten nadenken over de vraag wat het alternatieve financieringsmodel moet gaan worden. In onze optiek zal de gemeente in dat overleg de samenroepende partij kunnen zijn. Wij zijn er van overtuigd dat als alle partijen de toekomst van deze binnenstad zeker willen stellen, dat we er samen ook uit gaan komen. Waar een wil is, is een weg, immers. Wij kiezen niet langer voor de weg die tot nu toe altijd is gekozen. Die weg is verleden tijd. Hervormen is niet gemakkelijk, kijk naar de rijksoverheid. Als het nodig is dan moeten we wel; eerst doet het even pijn, nadien is iedereen gelukkig omdat er weer groei kan plaats vinden. En laat Groningen dan als eerste grote stad in Nederland het voorbeeld geven hoe het ook kan.’

Gerelateerd GCC
Ondernemers: ‘Gratis parkeren in Groninger binnenstad!’
Ondernemers: ‘Gratis parkeren in Groninger binnenstad!’