Verenigingsnieuws

25 JANUARI 2019

Groningen City Club komt non-profitorganisaties tegemoet

De Groningen City Club heeft besloten om non-profitorganisaties een handje te helpen om zich zelf goed zichtbaar te maken in Groningen. Deze organisaties kunnen daarvoor tegen sterk gereduceerde prijs gebruik maken van de mogelijkheid om hun spandoeken te laten monteren aan de bij de GCC in eigendom zijnde spankabels. Het betreft een proef die in eerste instantie geldt voor het jaar 2019, zo vertelt Fred de Bruin, bestuurslid van de Groningen City Club.

Om uit de kosten te komen zou de installateur, Vlaggenindustrie Groningen,  een prijsverhoging moeten gaan toepassen op de spandoeken. Voor non-profitorganisaties zou dat een verhoging betekenen van 70 naar 90 euro per doek. Maar wanneer de prijzen op die manier worden verhoogd is de kans aannemelijk, dat de hoeveelheid zal gaan afnemen ten opzichte van afgelopen jaar en dat is niet in het belang van de goede doelen organisaties!

De Groningen City Club wil noch de profit-organisaties, noch de non-profitorganisaties de dupe laten zijn van een prijsverhoging. Daarom heeft de GCC besloten om bij wijze van proef voor het jaar 2019 het kostenverschil voor Non Profit organisaties voor haar rekening te nemen. Daardoor kunnen de non-profitorganisaties zich tegen het oude tarief zichtbaar blijven maken in de binnenstad van Groningen.

Archieffoto: Spandoeken in de Brugstraat. Foto: gemeente Groningen, Ruimte voor jou

Gerelateerd Verenigingsnieuws GCC
Groningen City Club komt non-profitorganisaties tegemoet
Groningen City Club komt non-profitorganisaties tegemoet