12 DECEMBER 2014

Groningen heeft uitstekende MBO opleidingen: Alfa College stijgt in nationale Keuzegids

In de nieuwe Keuzegids mbo 2015 is het Alfa-college uit Groningen naar een achtste plaats gestegen op de lijst met 43 beoordeelde mbo-scholen. In totaal kregen 11 opleidingen van het Alfa-college een top 3-notering in de Keuzegids. De opleidingen Sport & Bewegen, Logistiek, Schoonheidsspecialist en Kapper behaalden zelfs een eerste plaats.

De systematische inzet op kwaliteit en studenttevredenheid die het Alfa-college de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, werkt door in de goede notering in de Keuzegids. Net als vorig jaar behaalde de opleiding Transport & Logistiek in Hoogeveen een eerste plaats. Schoonheidsspecialist is van een derde plaats vorig jaar naar een eerste plaats gestegen. De opleidingen Sport & Bewegen en Kapper hebben gedeelde eerste plaatsen. Van de in totaal 11 opleidingen met een top 3 notering, mogen 9 opleidingen zich een topopleiding noemen; deze hebben een totaalscore van 75 punten of meer.

 

Kans op werk

De Keuzegids geeft niet alleen kwaliteitsoordelen over de opleidingen maar ook inzicht in de kans op werk de komende jaren. Vergeleken met het hbo en wo hebben de werkzoekende mbo’ers iets gunstigere arbeidsmarktperspectieven. Met name in de zorg en in een aantal technische richtingen is een grotere kans op werk.  

 

Keuzegids mbo

De Keuzegids mbo verschijnt jaarlijks (www.keuzegids.nl) en is een instrument voor decanen en scholieren en hun ouders die op zoek zijn naar een vervolgopleiding op mbo-niveau. De gids geeft waarderingen aan mbo-opleidingen op basis van onder andere het studiesucces en de leerlingenoordelen (de JOB-monitor). Bovendien geeft de Keuzegids inzicht in gegevens over de arbeidsmarkt, oordeel van de onderwijsinspectie en diplomasucces. Dit jaar is de Keuzegids mbo fijnmaziger ingedeeld en is afgestapt van de indeling in zestien opleidingsdomeinen.

 

Het Alfa-college
 

Het Alfa-college helpt studenten – met hun eigen, unieke talenten – zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maatschappij of vervolgstudie. Samen met studenten, medewerkers en partners in de regio werken wij aan inspirerend onderwijs, ontwikkeling van talenten en persoonlijke groei. Daarbij staan de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie centraal. Op deze gebieden ontwikkelen we tal van interessante werkopdrachten, stages, projecten en leerwerk-omgevingen.

 

Gerelateerd
Groningen heeft uitstekende MBO opleidingen: Alfa College stijgt in nationale Keuzegids
Groningen heeft uitstekende MBO opleidingen: Alfa College stijgt in nationale Keuzegids