Innovatie

12 NOVEMBER 2018

Groningen, het ‘Shanghai van Nederland’

Groningen ontwikkelt zich tot ‘het Shanghai van Nederland’. Het gaat er althans uitstekend wat betreft innovatie.

Het is goed wanneer die ontwikkeling doorzet, maar het zou nog mooier zijn wanneer ook de provincies Friesland en Drenthe er bij worden betrokken. Dat zei maandagmiddag in Groningen prof. Jouke de Vries, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het sprak bij de ondertekening van een nieuw akkoord tussen overheden en kennisinstellingen dat er op is gericht om Groningen verder te ontwikkelen. Daarvoor is er een samenwerking die luistert naar de naam Het Akkoord van Groningen. Deze partijen werken al tien jaar met elkaar samen, en maandagmiddag werd dit akkoord om Groningen als kennisstad verder te ontwikkelen nog eens met vier jaar verlengd. Inzet van dit vernieuwde akkoord is om Groningen te ontwikkelen tot de ‘meest aantrekkelijke kennisstad van Europa’ .

Het akkoord werd gesloten door de gemeente Groningen, provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In dit akkoord hebben de partijen afgesproken dat ze samen gaan investeren om Groningen nóg verder te ontwikkelen als kennis-stad.

De ondertekenende partijen werken al tien jaar samen om Groningen verder te ontwikkelen als kennisstad. Die samenwerking luistert naar de naam ‘Het Akkoord van Groningen’. Maar na tien jaar was er een actualisatie nodig van de doelstellingen. En daarom werd samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd en zijn er nu doelstellingen geformuleerd voor de periode 2018-2022. ‘Verbinden en opschalen’, luidt de titel van deze strategische agenda.

Volgens burgemeester Peter den Oudsten van Groningen heeft het Akkoord van Groningen de afgelopen tien jaar al véel opgeleverd. Zoals de Zernike Campus Groningen of het International Welcome Center Groningen (IWCN). Volgens de burgemeester is het uitstekend dat hoger onderwijs en overheden samenwerken, maar zou het ook goed zijn om het MBO en jonge ondernemers er bij te betrekken.

Ook Henk Pijlman, voorzitter van het bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, is enthousiast over de samenwerking binnen het Akkoord van Groningen. ‘Toen jaar geleden was het Zernike-terrein echt een onaangename poel, die de naam van de aangrenzende wijk Paddepoel eer aan deed. Maar kijk nu eens! Wat is het een interessant gebied geworden. We doen het hier echt hartstikke goed, en eigenlijk klopt de benaming van Groningen als Shanghai van het Noorden helemaal. Dus wat mij betreft gaan we de komende jaren even enthousiast verder met de ontwikkeling van Groningen als dé meest aantrekkelijke kennisstad van Nederland’, aldus Henk Pijlman.

Burgemeester De Oudsten ondertekent het Akkoord. Uiterst rechts Henk Pijlman
Burgemeester De Oudsten ondertekent het Akkoord. Uiterst rechts Henk Pijlman
Gerelateerd Innovatie Bedrijvenvereniging WEST
Groningen, het ‘Shanghai van Nederland’
Groningen, het ‘Shanghai van Nederland’