Bereikbaarheid

24 JUNI 2014

Groninger Ondernemers Courant: nieuws en bindmiddel voor ondernemers

Welkom, lezer! U leest nu De Groninger Ondernemers Courant online. Dit is een nieuw portaal met nieuws van- en voor ondernemers uit Groningen. De website is een initiatief van de vier Groninger bedrijvenverenigingen uit alle delen van de stad: GCC, VBNO, VBZO en VBGW. Deze website is mogelijk gemaakt met steun van Het Fonds Ondernemend Groningen en van de gemeente Groningen.

Nu zijn er meer websites met economisch nieuws uit Groningen. De Groninger Ondernemers Courant onderscheidt zich echter doordat het vooral nieuws wil brengen dat relevant is voor de leden van de bedrijvenverenigingen. Ook wilde GROC een bindmiddel zijn voor de ondernemers uit Groningen.

Naast een gezamenlijke website en digitale nieuwsbrief zal er ook een papieren krant verschijnen en die verspreid wordt onder alle ondernemers in Groningen. Dinsdag 26 juni 2014 is het eerste exemplaar van de papieren editie aangeboden aan een aantal Groningse ondernemers. Het doel van de initiatiefnemers is Groninger ondernemers te betrekken bij- en op de hoogte te houden van activiteiten die bijdragen aan een economisch sterke stad. Er worden door ondernemers en verenigingen veel initiatieven genomen waarvan het de moeite is om die te delen ter inspiratie van andere ondernemers.

Natuurlijk is iedere ondernemer bezig met zijn eigen bedrijfsvoering maar ook is het van belang dat winkeliers kunnen ondernemen in een actieve omgeving en bedrijven gehuisvest zijn op een goed bereikbare plek waar ook de noodzakelijke voorzieningen op goed niveau zijn. Bedrijvenverenigingen ondersteunen initiatieven in deze richting graag. Soms initiërend, soms faciliterend en adviserend.

De Groninger Ondernemers Courant is mogelijk gemaakt door Het Fonds Ondernemend Groningen. Dit fonds, dat drie jaar geleden in het leven werd geroepen, steunt collectieve initiatieven en activiteiten ten behoeve van het algemeen economisch belang ondernemers en dient ter voorkoming van zogenaamd free ridersgedrag.

De Groninger Ondernemers Courant zal dan ook berichten over activiteiten die mogelijk worden gemaakt door Het Fonds in de verwachting dat het stimuleert tot nieuwe, interessante plannen en activiteiten in- en voor Groningen.

De gemeente Groningen steunt het initiatief. In het nieuwe economisch programma van de gemeente Groningen krijgt het bedrijfsleven zelf een belangrijke rol in het te formuleren beleid. De vier bedrijvenverenigingen zullen vaker door de gemeente Groningen als gesprekspartner worden geconsulteerd. Daarom is het van belang dat de bedrijvenverenigingen goed zijn georganiseerd en kunnen spreken namens zo veel mogelijk leden. Daarom brengt De Groninger Ondernemers Courant nieuws over het wel en wee van de bedrijvenverenigingen.

Het Informatieplatform wordt onderhouden door een redactie en ambassadeursnetwerk onder leiding van Persbureau Tammeling.

Gerelateerd Bereikbaarheid
Groninger Ondernemers Courant: nieuws en bindmiddel voor ondernemers
Groninger Ondernemers Courant: nieuws en bindmiddel voor ondernemers