22 JANUARI 2015

Groninger Uitdaging: De Prinsenhof en Trip Advocaten & Notarissen gaan de uitdaging aan. U ook?

“Aan de Groninger Uitdaging zouden alle Groninger ondernemers mee moeten doen. Maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemers worden efficiënt aan elkaar gekoppeld. Dit is zo’n goed concept dat zich bovendien in de praktijk al bewezen heeft, ik kan geen reden verzinnen om het niet te doen!”, zeggen Tieneke Klinkert van de Prinsenhof en Jaap-Jan Plas van Trip Advocaten & Notarissen. Samen met zo’n 20 andere ondernemers uit de stad maken zij deel uit van de initiatiefgroep die de Groninger Uitdaging op gaan zetten. Groningen volgt hiermee het voorbeeld van onder meer Arnhem, Zutphen en Doetinchem, waar de Uitdaging al jaren een groot succes is.

Het concept is eenvoudig. Bedrijven willen graag op een praktische manier en bij voorkeur in hun eigen omgeving invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. En tegelijk zijn er in diezelfde omgeving maatschappelijke organisaties die grote behoefte hebben aan de kennis en inzet van deze bedrijven. De Uitdaging brengt deze bedrijven en organisaties bij elkaar en zorgt voor een match tussen vraag en aanbod. Daarbij gaat het om materialen, middelen en menskracht.

Matchgroep met Oude rotten en Jonge honden

De Uitdaging is een stichting, die voor de organisatorische kant een manager in dienst heeft. In de stad Groningen is dat Thomas de Boer. Zijn voornaamste taak zal straks zijn om de vragen en behoeften van de lokale maatschappelijke organisaties te inventariseren. “Daarvoor zal ik organisaties benaderen, maar het belangrijkste medium hiervoor is de website die straks in februari online gaat. Daar kunnen overigens ook ondernemers terecht die iets aan willen bieden.”

Vervolgens worden vragen voorgelegd aan een zogeheten matchgroep. De Boer: “Een matchgroep bestaat uit zo’n 10 tot 15 ondernemers. Vier van hen zijn ‘Oude rotten’; senior-ondernemers met veel ervaring en vooral een groot netwerk, die hun netwerk in willen zetten. De rest van de matchgroep bestaat uit Jonge honden: jongere werknemers of zelfstandigen die nog bezig zijn om hun eigen netwerk op te bouwen.” De matchgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar om de aanvragen van organisaties te bespreken. De Oude rotten kijken welke ondernemers in hun netwerk een bijdrage zouden kunnen leveren om de vraag te beantwoorden en zorgen voor een introductie voor de Jonge honden. Die gaan vervolgens aan de slag om alles te organiseren en tot het gewenste resultaat te komen.

De Boer geeft een voorbeeld uit Arnhem: “Daar was een hotel die zijn bedden ging vervangen. Vraag was of de Uitdaging voor de oude bedden een goede bestemming kon vinden. Meer dan genoeg zo bleek: de behoefte aan bedden was zelfs groter dan dit aanbod. Vanuit de matchgroep zijn diverse ondernemers benaderd, ook andere hotels, en hebben de jonge honden alles geregeld: ophalen van de bedden door een verhuisbedrijf, vervoer naar en opslag in een bedrijfsloods en vervoer naar diverse maatschappelijke instellingen in de stad. Een mooi voorbeeld, dat ook aantoont dat bij sommige uitdagingen een hele groep ondernemers betrokken wordt.”

Iedereen profiteert

Het succes van de Uitdaging ligt volgens Klinkert en Plas in het feit dat het een heel praktische aanpak kent, waar bovendien alle partijen voordeel van hebben. “De Uitdaging helpt organisaties om hun vraag goed te formuleren op een manier waar ondernemers ook mee uit de voeten kunnen”, zegt Klinkert. “Vaak vragen ze om geld, terwijl ze eigenlijk behoefte hebben aan advies, extra handen of spullen zoals die bedden. Dit gaat met gesloten beurzen en dat spreekt ondernemers veel meer aan. Als ondernemer profiteer je omdat je in zo’n matchgroep ondernemers buiten je eigen werkveld treft en dus contact krijgt met hele andere netwerken. Een mooie kruisbestuiving, tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en tussen bedrijven onderling.”

Daarnaast willen veel bedrijven graag maatschappelijk betrokken zijn, aldus Plas, maar wordt vraag en aanbod onvoldoende bij elkaar gebracht. “Zowel Prinsenhof als Trip Advocaten & Notarissen steunen op allerlei manieren maatschappelijke doelen, maar het leuke hieraan is dat het laagdrempelig is, elk bedrijf kan een zinvolle bijdrage leveren, dat het meer inhoud heeft dan alleen de portemonnee te trekken én dat het lokaal is. En het netwerk van de betrokken ondernemers geeft de maatschappelijke organisaties de mogelijkheid de benodigde hulp snel te kunnen regelen. Dit is zo’n mooi concept, dit spreekt volgens mij iedereen aan”, stelt Plas vol overtuiging. “Dat blijkt wel uit het feit dat nu al zo’n groot aantal serieuze bedrijven hebben toegezegd zich te willen verbinden aan de Groninger Uitdaging. Maar we hebben de hele breedte van het Groninger bedrijfsleven nodig.”

De eerste uitdaging is om een matchgroep te realiseren: ondernemers met veel ervaring en vooral een groot netwerk, die dat netwerk beschikbaar willen stellen om aan vragen van maatschappelijke organisaties te voldoen.


Wie meer wil weten over het hoe en wat van de Uitdaging, kan terecht op www.nederlandseuitdaging.nl. Ondernemers die interesse hebben om deel te nemen aan de matchgroep, kunnen contact opnemen met Thomas de Boer, 06 – 54251070 of info@coachbureauthomas.nl

 

Gerelateerd
Groninger Uitdaging: De Prinsenhof en Trip Advocaten & Notarissen gaan de uitdaging aan. U ook?
Groninger Uitdaging: De Prinsenhof en Trip Advocaten & Notarissen gaan de uitdaging aan. U ook?