Economie Duurzaamheid

14 MEI 2018

Groningse ondernemers bijgepraat bij New Energy Coalition

Groningse ondernemers aangesloten bij netwerkvereniging Commercieele Club Groningen weten sinds maandagmiddag álles over energietransitie. Nou ja: niet alles, maar wel veel, want ze brachten tijdens de lunch een oriëntatiebezoek aan het gebouw van de New Energy Coalition, op het terrein van de Zernike Campus Groningen. Dat gebouw is de Energy Academy Building, momenteel het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland.

In de Energy Academy Building zijn drie organisaties gevestigd die actief zijn op het gebied van energie-onderwijs en het bevorderen van bedrijvigheid in de energiesector: Energy Valley, het Energy Delta Institute en de Energy Academy Europe. Deze drie organisaties werken sinds enige tijd samen onder de naam ‘New Energy Coalition’, onder leiding van de oud-directeur van Gasterra, Gertjan Lankhorst.

Gertjan Lankhorst gaf een uitvoerige toelichting op de activiteiten , de plannen en ambities van de ‘New Energy Coalition’. Die ambitie komt er kort gezegd op neer dat het er bij wil helpen dat de ambities met CO2 reductie zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Daartoe worden onder meer studenten opgeleid die later moeten helpen om maatschappelijke veranderingen te stimuleren.

Volgens Lankhorst komt de ambitie er op neer dat Groningen écht het centrum wordt van alles kennis en onderwijs in Nederland over energietransitie, en dat er als het ware een automatisme ontstaat dat mensen die iets willen weten over duurzaamheid, zeggen: ‘Daarvoor moeten we maar even Groningen bellen!’.

De ondernemers-bijeenkomst werd zeer goed bezocht. De Commercielee Club Groningen wil door het organiseren van dergelijke thematische bijeenkomsten haar leden niet alleen in staat stellen om te netwerken, maar ook om zich in korte tijd te laten informeren over actuele relevante economisch gerelateerde onderwerpen.

Meer informatie: www.commercieeleclubgroningen.nl

Gerelateerd Economie Duurzaamheid
Groningse ondernemers bijgepraat bij New Energy Coalition
Groningse ondernemers bijgepraat bij New Energy Coalition