08 SEPTEMBER 2014

Groningse ondernemers in Economic Board aardbevingsgebied

Twee bekende Groningse ondernemers en een bestuurder van FNV Bondgenoten vormen samen de  Economic Board Groningen. Deze krijgt tot taak een economisch versterkingsprogramma op te zetten voor het aardbevingsgebied in Groningen.

De heer Sieger Dijkstra (45) is door het rijk, de provincie, negen Groninger gemeenten en de NAM aangesteld als voorzitter van de Economic Board Groningen. Deze board gaat een economisch versterkingsprogramma maken voor het aardbevingsgebied in Groningen. Sieger Dijkstra vormt de board samen met Jaap Wolters (59) en Ad de Vos (58), die zijn voorgedragen door resp. VNO/NCW en FNV Bondgenoten.

 

In januari 2014 hebben rijk, provincie, negen gemeenten en de NAM het akkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de compensatie van de negatieve gevolgen van de aardgaswining in Groningen. Eén van de onderwerpen in dit akkoord is de oprichting van een Economic Board, die een economisch versterkingsprogramma op gaat zetten. Daarvoor is €97,5 miljoen voor een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld door rijk en provincie. Provinciale Staten zal overigens nog een definitief besluit moeten nemen over het provinciale aandeel van €32,5 miljoen.

 

Sieger Dijkstra is geboren en getogen in Groningen en ondernemer in  Groninger. Hij is aandeelhouder van de Dijkstragroep te Leek en eigenaar-directeur van TurnNext uit Groningen. Hij werkt samen met de leden Jaap Wolters en Ad de Vos. Jaap Wolters is ook geboren in Groningen en zeer betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Hij is eigenaar-directeur van Hanzevast  BV te Groningen. Ad de Vos is regioleider in Groningen van FNV Bondgenoten en is nauw betrokken bij het opzetten van initiatieven gericht op werkgelegenheid en scholing.

 

Om te komen tot een programma gaan de leden van de Economic Board de komende maanden met verschillende partijen in het gebied in gesprek, zoals het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. De vormgeving van het programma zal worden afgestemd met de Dialoogtafel. Een belangrijk uitgangspunt in het programma is dat het een bijdrage moet leveren aan de toename van structurele werkgelegeheid en bedrijvigheid in het gebied. De planning is dat het programma in januari 2015 gereed is en daarna snel van start gaat.

 

(Foto: Jaap Wolters/HanzevastCapital.nl)

Gerelateerd
Groningse ondernemers in Economic Board aardbevingsgebied
Groningse ondernemers in Economic Board aardbevingsgebied