Innovatie

31 OKTOBER 2018

Groningse ondernemers uitgedaagd met leuke ideeën te komen!

Ondernemers in Groningen met leuke ideeën, bijzondere plannen of opvallende initiatieven kunnen voor de financiering er van altijd een beroep doen op een bijzonder fonds: Het Fonds Ondernemend Groningen. Dit fonds helpt - wanneer aanvragen aan de criteria voldoen - om het mogelijk te maken dat dromen werkelijkheid kunnen worden, wanneer ze in het bredere, collectieve belang zijn van de Groningse economie of ondernemers. (Wilt u meer weten? Stuur een mail naar: info@hetfondsgroningen.nl Lees verder…

Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemersfonds, genaamd Het Fonds.
Het Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad.

Het Fonds is een initiatief van het georganiseerde Groninger bedrijfsleven. Het Fonds maakt collectieve activiteiten en maatregelen mogelijk door (gedeeltelijke) financiering te leveren. Belangrijke redenen voor oprichting van Het Fonds zijn: structurele financiële basis leggen onder de activiteiten van het georganiseerde bedrijfsleven, bestrijden van het freeridersgedrag en stimuleren van samenwerking. Het groninger bedrijfsleven brengt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid tot uitdrukking. De Gemeente Groningen stelt zich op als partner en heeft de intentie tot co-financiering uitgesproken.

Non-profit en publieke sector

Beide sectoren participeren in Het Fonds. Bij veel instellingen is in toenemende mate sprake van een ondernemende houding en liggen er derhalve kansen voor het versterken van bijvoorbeeld de relaties tussen onderwijs, cultuur, sport en bedrijven. De Gemeente Groningen ziet de oprichting van Het Fonds als een stap voorwaarts om het bedrijfsleven intensiever bij de ontwikkeling van de stad te betrekken. Daarbij past Het Fonds in de participatie-ambitie van de Gemeente Groningen. Gemeente en bedrijfsleven worden meer gelijkwaardige partners, waarbij ondernemers minder de vragende partij zijn. Zij zullen naast het inbrengen van denkkracht en ervaringen nu tevens financieel gaan participeren.

Financiering

Het Fonds Ondernemend is gestart per 1 januari 2011 en heeft inmiddels de eerste evaluatie achter de rug. Het Fonds is een ondernemersfonds van, voor en door ondernemers in de Stad Groningen. Alle OZB-plichtigen in de categorie niet-woning dragen bij aan Het Fonds; in 2018 levert dat met een OZB-opslag van 6% een bedrag op van ruim € 1,6 miljoen.

 

 

Gerelateerd Innovatie Bedrijvenvereniging WEST Bedrijvenvereniging Zuidoost VBNO GCC
Groningse ondernemers uitgedaagd met leuke ideeën te komen!
Groningse ondernemers uitgedaagd met leuke ideeën te komen!