22 MEI 2015

Groningse Uitdaging officieel van start: matchen tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties

De Groningse Uitdaging ging donderdag 21 mei in het Stadhuis officieel van start tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Met een symbolische druk op de knop door wethouder Joost van Keulen werd de website gelanceerd. Hiermee heeft de Stad nu in navolging van vele andere Nederlandse steden haar eigen Uitdaging.

De Groningse Uitdaging matcht vragen van maatschappelijke organisaties in de stad aan ondernemers die uitkomst kunnen bieden. Dat is het mooie aan het concept van de Uitdaging: bedrijven willen graag op een praktische manier en bij voorkeur in hun eigen omgeving invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. En in diezelfde omgeving zijn er tal van maatschappelijke organisaties die behoefte hebben aan expertise, materialen of soms extra handen, maar daar zelf niet de juiste contacten voor hebben. Dat is uiteindelijk waar de Groningse Uitdaging om draait: niet om geld, maar om mensen, materialen en kennis, praktische zaken waarin het Groningse bedrijfsleven gezamenlijk prima kan voorzien en die men ook graag ter beschikking wil stellen aan maatschappelijke organisaties.

 

Concrete vragen van maatschappelijke organisaties worden besproken in de Matchgroep. Daarin zitten ondernemers met een groot netwerk, Oude Rotten, en ondernemers of werknemers die hun netwerk aan het bouwen zijn, de Jonge Honden. De Matchgroep kijkt welke ondernemers in hun netwerken aan de vraag kunnen voldoen, die worden benaderd en vervolgens gaan de Jonge Honden alles organiseren. Met gesloten beurzen en met praktische resultaten, zo blijkt uit de eerste succesvolle matches.

 

Mede dankzij de inzet van Waarborg Vastgoed BV en de medewerking van Lefier heeft Hamelhuys, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, een goed onderkomen gekregen en heeft Buurtcoöperatie Vinkhuizen dankzij de Makro contact met Virol om haar plannen voor recycling in de wijk concreet vorm te geven. Om maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het doen van concrete aanvragen bij de Groningse Uitdaging stelt de Rabobank Foundation gratis workshops beschikbaar, zo maakte de Rabobank bekend tijdens de startbijeenkomst van de Groningse Uitdaging.

 

Deze bijeenkomst was zelf al een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is: dankzij de belangeloze inzet van Prinsenhof, Hanos, Makro, Kaak Rent Event, NOVO, Jan Buwalda, CMO en de gemeente kon de bijeenkomst met gesloten beurzen georganiseerd worden.

 

Alle informatie over de Groningse Uitdaging en de matches is te vinden op

www.groningseuitdaging.nl en op facebook.com/groningseuitdaging. 

 

 

 

Gerelateerd
Groningse Uitdaging officieel van start: matchen tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties
Groningse Uitdaging officieel van start: matchen tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties