10 OKTOBER 2019

Groot onderzoek naar detailhandel: gemeente Groningen start Koopstromenonderzoek

De gemeente Groningen start deze maand een grootschalig koopstromenonderzoek. De gemeente wil onder meer weten hoe het gaat met de detailhandel in Groningen, en ook hoe het online winkelen zorgt voor concurrentie met de bestaande winkels. Er worden nog deelnemers gezocht voor het onderzoek.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De gemeente zet zich samen met winkeliers in voor een aantrekkelijke binnenstad, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Deze maand wordt in de gemeente Groningen daarom een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt de gemeente daarmee bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemers gezocht

Medio oktober start het veldwerk. In deze periode worden inwoners uit de gemeente Groningen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de gemeente een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deze deelnemers kunnen door online een vragenlijst in te vullen deelnemen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksogroningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2020 bekend gemaakt.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek gemeente Groningen.

 

 

 

Gerelateerd
Groot onderzoek naar detailhandel: gemeente Groningen start Koopstromenonderzoek
Groot onderzoek naar detailhandel: gemeente Groningen start Koopstromenonderzoek