Economie Innovatie Duurzaamheid

20 MEI 2019

Grootschalig zonnepark Groningen Airport Eelde uniek in de wereld

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisering van een grootschalig zonnepark op het middenterrein van Groningen Airport Eelde zijn gestart. Het is wereldwijd voor het eerst dat op een luchthaven op deze wijze een zonnepark wordt gerealiseerd.

Er worden tussen de start- en taxibaan van het vliegveld in totaal ruim 63.000 zonnepanelen geplaatst, die een totaal vermogen van 21,9 MW leveren. Goed voor de levering van stroom aan circa 6.200 huishoudens. Het zonnepark zal naar verwachting in november gereed zijn. Het zonnepark wordt gerealiseerd door GroenLeven.

De officiële start van de bouwwerkzaamheden is 24 mei 2019. Het officiële startsein zal worden gegeven door CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Zij zal dat doen in haar functie als regionaal kamerlid en woordvoerder klimaat en energie. 

De veiligheidseisen waarmee een luchthaven werkt, stellen vergaande en specifieke voorwaarden aan de realisering van het zonnepark. Het bijzondere karakter van het zonnepark brengt met zich mee dat deze als een pilot kan worden beschouwd voor zonneparken op andere, complexe locaties elders in Nederland, maar ook mondiaal.

Ook zijn er plannen voor een bredere inzet van Groningen Airport Eelde ten aanzien van de verduurzaming van de luchthaven zelf. Daarbij gaat het onder meer om de aanleg van een overkapte doorgang van 400 meter vanaf de terminal naar het platform, die geheel met zonnepanelen zal worden uitgerust en waarmee de luchthaven zelfvoorzienend in haar elektriciteitsverbruik wordt, terwijl tegelijkertijd de reizigers meer comfort wordt geboden.

Gerelateerd Economie Innovatie Duurzaamheid
Grootschalig zonnepark Groningen Airport Eelde uniek in de wereld
Grootschalig zonnepark Groningen Airport Eelde uniek in de wereld