Economie

27 FEBRUARI 2015

Grootse plannen Zernike Campus van start

De voorbereidende werkzaamheden van de bouw van die futuristische Energy Academy Europe zijn begonnen. Ondergrondse leidingen zijn verlegd, looppaden aangepast en enkele bomen zijn al gekapt. De daadwerkelijke bouw op het oostelijke gedeelte van de Zernike Campus start half maart 2015.

De Energy Academy Europe belooft het duurzaamste gebouw van Nederland te worden, zo meldt de Rijksuniversiteit Groningen op hun eigen website. In het nieuwe instituut zullen het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samen gaan werken aan onderzoek en innovatie op energiegebied.

Ook zal het gebouw van de Nijenborg 4 worden vervangen door een nieuw gebouw: de Zernikeborg. Dit gebouw wordt in twee fases gerealiseerd. Eerst zal het zuidelijk gedeelte worden aangepakt, vervolgens worden de achterste ruimtes afgebroken en opgebouwd.

Om de overlast van de werkzaamheden van het nieuwe gebouw zo veel mogelijk te beperken zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo worden fietsers en voetgangers op de Zernikelaan omgeleid en mag het bouwverkeer niet harder rijden van 30 km per uur. De busbaan blijft gewoon beschikbaar voor openbaar vervoer.

Alle informatie over de werkzaamheden en bouwprojecten op de Zernike Campus is te vinden op de website van de RUG en via deze pagina op Facebook

Gerelateerd Economie Bedrijvenvereniging WEST
Grootse plannen Zernike Campus van start
Grootse plannen Zernike Campus van start