Economie

24 MEI 2019

Grote controle bij auto(garage)bedrijven in Groningen

Verschillende toezichthoudende instanties hebben een integrale controle uitgevoerd bij 13 auto(garage)bedrijven. Dat meldt de gemeente Groningen.

De controle vond plaats in het kader van de actiegerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tijdens de bezoeken werden verschillende zaken aangetroffen: onder andere een hennepkwekerij, diverse milieudelicten, overtredingen van de arbeidswetgeving en onregelmatigheden in het digitale opkopersregister. Op basis hiervan heeft een aantal bedrijven direct een sanctie opgelegd gekregen. Andere zaken worden de komende tijd nader onderzocht en kunnen later leiden tot (bestuurlijke) maatregelen.

Signaal

De integrale handhavingsacties spelen een belangrijke rol in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Peter den Oudsten: ‘Hiermee geven we als overheid het signaal af dat we toezien op de wetten en regels waar iedereen zich aan te houden heeft. Bovendien geeft het ons goed inzicht in de aard en omvang van ondermijning in onze gemeente. Dit is het resultaat van de goede samenwerking tussen de verschillende instanties.’ De handhavers tijdens deze controle waren afkomstig van de gemeente, politie, Inspectie SZW, RDW en het LIV (Landelijk Informatiecentrum voor Voertuigcriminaliteit).

Informatieanalyse

De controles vonden plaats op basis van een grondige voorbereiding. De verschillende betrokken partijen hebben in een aantal stappen en fases de bij hun beschikbare informatie met elkaar gedeeld en naast elkaar gelegd. Dit doen zij op basis van de samenwerking vanuit het RIEC, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. In de gemeente Groningen is een opvallend groot aantal van 325 auto(garage)bedrijven gevestigd. Op basis van verschillende indicatoren is een lijst opgesteld met bedrijven die in aanmerking kwamen voor een controle.

Kapperszaken

Nadat eerder dit jaar een aantal kapperszaken werd gecontroleerd en nu dus de garagebedrijven, gaat de gemeente de komende periode bij meer binnen branches op bezoek waarbij aanwijzingen zijn dat ze vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit.  

 

(De garage op bovenstaande archieffoto komt niet in dit bericht voor.)

Gerelateerd Economie
 Grote controle bij auto(garage)bedrijven in Groningen
 Grote controle bij auto(garage)bedrijven in Groningen